Pobyt v nemocnici

CO SI VZÍT S SEBOU

 • Občanský průkaz, či jiný doklad totožnosti
 • Průkaz pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny
 • Zdravotní dokumentaci a doporučení k hospitalizaci (neplatí v případě akutního onemocnění!)
 • Doklad o pracovní neschopnosti, pokud vám byl vystaven ošetřujícím/praktickým lékařem
 • Šaty k převozu a odvozu z nemocnice
 • Pyžamo (noční úbor), spodní prádlo
 • Věci osobní hygieny, domácí obuv, župan

CO NENÍ VHODNÉ PŘINÁŠET DO NEMOCNICE

 • Velké finanční částky, cennosti
 • Z hygienických důvodů nedoporučujeme nosit na oddělení operačních oborů živé květiny
 • Zbraně, otravné látky apod.

Přijetí pacienta k hospitalizaci:

 • Proces příjmu pacienta k hospitalizaci je vždy přizpůsoben jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 • Pacient je informován zejména o Léčebném řádu (ZDE), právech pacientů, doporučených návštěvních hodinách, o pohybovém režimu, způsobu stravování, dietě, podávání léčiv, atd.
 • Každý hospitalizovaný pacient je vybaven identifikačním náramkem, který nám kdykoli pomůže stanovit totožnost nemocného. Zvyšuje bezpečnost pacienta v průběhu hospitalizace a omezuje případné nežádoucí záměny pacientů. K identifikaci pomocí náramku personál přistupuje u rizikových činností – před podáním léčiv, krve a transfuzních přípravků, před odebíráním vzorků k laboratorním vyšetřením, pokud má pacient pozměněný stav vědomí, před diagnostickými a terapeutickými výkony.

Plán lékařské a ošetřovatelské péče:

 • V úvodu hospitalizace je u každého pacienta stanoven plán lékařské a ošetřovatelské péče včetně individuálního posouzení aktuálního stavu potřeb pacienta, získání anamnestických údajů, zjištění objektivních a subjektivních příznaků ošetřovatelských problémů.
 • Ošetřující lékař si pro správné zahájení léčby prostuduje Vaši zdravotní dokumentaci, zeptá se Vás na léky, které pravidelně a dlouhodobě užíváte. Informuje Vás o dalších postupech. Seznámí Vás s Vaším zdravotním stavem, s navrženými diagnostickými a léčebnými zákroky, s očekávaným postupem léčby. Je připraven odpovědět na Vaše dotazy.
 • Zprávy o zdravotním stavu nemocných podává ošetřující lékař nebo primář oddělení.
 • Váš oděv, doklady a cennosti máte možnost si uložit do skřínky přímo na pokoji pacientů, nebo lze využít šatny oddělení.  Uvítáme, když využijete nabídky na úschovu cenností či vyšších finančních částek v nemocničním trezoru. Požádejte o to sestru v případě, že cennosti či vyšší finanční částky máte u sebe. Sestra Vás rovněž seznámí s prostředím oddělení i jeho režimem.

Stravování: ZDE

Pohybový režim:

 • Odchody z oddělení je nutno oznamovat službu konající sestře. U starších jedinců a u dlouhodobě hospitalizovaných se snažíme zachovat soběstačnost prostřednictvím rehabilitačních cvičení, a tím vytvořit předpoklady pro maximální možnou úroveň kvality života.

Propuštění z nemocnice:

 • O datu Vašeho propuštění z nemocnice Vás bude informovat Váš ošetřující lékař. Poskytne Vám také instrukce ke způsobu a možnostem další péče a připraví propouštěcí zprávu pro lékaře, který Vás k hospitalizaci doporučil případně pro Vašeho praktického lékaře.
 • Máte-li možnost, můžete si zajistit vlastní odvoz z nemocnice. Případně Vám, na základě zdravotní indikace, bude zajištěn odvoz sanitou.

Návštěvy: ZDE

Několik drobných tipů pro příbuzné

 • S ohledem na zdravotní stav svého blízkého zvolte přiměřenou dobu, délku návštěvy a počet návštěvníků
 • Berte, prosím, ohledy na ostatní nemocné
 • Přistupujte k personálu nemocnice s důvěrou a respektujte chod oddělení
 • Pacienta povzbuzujte a uklidňujte, posilujte v něm vůli po léčbě a uzdravení. Respektujte jeho názory a myšlenky
 • Pokud svému blízkému při loučení sdělíte termín příští návštěvy, rozhodně jej dodržte!

Nemocným nenoste

 • Květiny v květináčích ani jiné věci, které mohou být zdrojem infekce
 • Řezané květiny při pobytu nemocného na oddělení operačních oborů
 • Velké množství potravin nebo ovoce, které podléhají rychlé zkáze
 • Potraviny noste s přihlédnutím k pacientově dietě, raději se vždy poraďte s ošetřujícím personálem
 • Dětem nenoste drahé ani hlučné hračky