Výběrová řízení

Primář| Primářka Oddělení lékařské mikrobiologie

Kvalifikační požadavky:

 • specializovaná způsobilost v oboru lékařská mikrobiologie dle zákona č. 95/2004 Sb. nebo specializovaná způsobilost bioanalytik pro mikrobiologii dle zákona č. 96/2004 Sb.
 • primářská licence nebo prokázání předpokladů pro její získání dle pravidel ČLK nebo minimálně 3 roky od získané specializace bioanalytik pro mikrobiologii
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. nebo zákona č. 96/2004 Sb.
 • dobré organizační a manažerské schopnosti
 • odpovědnost, profesionální a kreativní přístup k práci.

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis s motivačním dopisem
 • doklady o dosaženém vzdělání
 • souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci výběrového řízení.

Další informace:

 • Nástup dle dohody.
 • Výběrové řízení proběhne v listopadu 2019.
 • Termín pro přihlášení do výběrového řízení do 30. 10. 2019.

Přihlášky zasílejte na adresu:

Vsetínská nemocnice a.s.

Nemocniční 955

755 01 Vsetín

Ing. Martin Pavlica

náměstek pro personální řízení

pavlica@nemocnice-vs.cz, tel.: 571 818 130

Primář| Primářka Oddělení následné péče

Kvalifikační požadavky:

 • specializovaná způsobilost v oboru, jehož součástí je jeden z těchto základních kmenů: chirurgický, interní,  všeobecné praktické lékařství, urologický, neurologický, ortopedický nebo pediatrický,
 • primářská licence nebo prokázání předpokladů pro její získání dle pravidel ČLK,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zák. č. 95/2004 Sb.,
 • dobré organizační a manažerské schopnosti,
 • odpovědnost, profesionální a kreativní přístup k práci.

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis s motivačním dopisem včetně návrhu koncepce řízení  a rozvoje oddělení,
 • doklady o dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci výběrového řízení.

Další informace:

 • Nástup dle dohody.
 • Výběrové řízení proběhne v lednu 2020. Termín bude upřesněn.
 • Termín pro přihlášení do 31.12.2019.

Přihlášky zasílejte na adresu:

Vsetínská nemocnice a.s.

Nemocniční 955

755 01 Vsetín

Ing. Martin Pavlica

náměstek pro personální řízení

pavlica@nemocnice-vs.cz, tel.: 571 818 130

 

Primář| Primářka Oddělení ORL

Kvalifikační požadavky:

 • specializovaná způsobilost v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
 • primářská licence nebo prokázání předpokladů pro její získání dle pravidel ČLK,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zák. č. 95/2004 Sb.,
 • dobré organizační a manažerské schopnosti,
 • odpovědnost, profesionální a kreativní přístup k práci.

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis s motivačním dopisem včetně návrhu koncepce řízení  a rozvoje oddělení,
 • doklady o dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci výběrového řízení.

Další informace:

 • Nástup dle dohody.
 • Výběrové řízení proběhne v lednu 2020. Termín bude upřesněn.
 • Termín pro přihlášení do 31.12.2019.

Přihlášky zasílejte na adresu:

Vsetínská nemocnice a.s.

Nemocniční 955

755 01 Vsetín

Ing. Martin Pavlica

náměstek pro personální řízení

pavlica@nemocnice-vs.cz, tel.: 571 818 130