Stipendia

Vsetínská nemocnice a.s. nabízí stipendium studentům všeobecného lékařství a nelékařských zdravotnických oborů

 • LÉKAŘI 
  Vsetínská nemocnice a.s. nabízí stipendia ve výši 5.000 Kč/měsíčně zejména pro studenty/tky 6.ročníku oboru prezenčního studia lékařských fakult vysokých škol. Stipendium je možné získat i v dřívějším ročníku. Získání stipendia je podmíněno závazkem pracovat v pracovním poměru do doby absolvování základního kmene specializačního oboru a dále minimálně po dobu dalších dvou let po jeho získání. Individuální úprava podmínek je možná.

 

 • NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ OBORY
  Vsetínská nemocnice a.s. nabízí stipendia ve výši 2.500 Kč/měsíčně pro studenty/tky zejména posledních ročníku VOŠ či VŠ nelékařského zdravotnického oboru (všeobecná sestra, zdravotní laborant,  fyzioterapeut…), bezprostředně předcházejícího nástupu do zaměstnání. Stipendium je možné získat i v dřívějším ročníku. Získání stipendia je podmíněno závazkem pracovat v pracovním poměru po dobu tří let. Individuální úprava podmínek je možná.

 

 • PRAKTICKÁ SESTRA
  Vsetínská nemocnice a.s. nabízí stipendia ve výši 2.000 Kč/měsíčně pro studenty/tky posledního ročníku oboru zdravotnický asistent/praktická sestra. Získání stipendia je podmíněno závazkem pracovat v pracovním poměru po dobu dvou let.

 

 • ZVÝHODNĚNÁ STIPENDIA – VŠEOBECNÁ SESTRA – Interní oddělení + Oddělení následné péče + Dětské oddělení
  Vsetínská nemocnice a.s. nabízí zvýhodněná stipendia ve výši 4.500 Kč/měsíčně pro studenty/tky zejména posledního ročníku VOŠ či VŠ oboru Všeobecná sestra. Stipendium je možné získat i v dřívějším ročníku. Získání stipendia je podmíněno závazkem pracovat v pracovním poměru po dobu tří let na Interním oddělení nebo na Oddělení následné péče nebo na Dětském oddělení (podmínka zapracování na obou stanicích dětského oddělení.)  Individuální úprava podmínek je možná.

Proces  přiznávání stipendia:

 • Student doručí na personální úsek „žádost o stipendium“. Minimální náležitosti žádosti jsou strukturovaný životopis, potvrzení o studiu, obor zájmu. Žádosti mohou studenti předkládat kdykoliv v průběhu studia.
 • Při rozhodování o přidělení stipendia je rozhodující potenciál uchazeče – osobní pohovor s uchazečem, personální situace a předpokládaný budoucí personální vývoj na žádaném oddělení.
 • Žádost o stipendium posuzuje přímo nadřízený vedoucí zaměstnanec potenciálního zaměstnance a personální náměstek. Smlouvu o smlouvě budoucí schvaluje představenstvo společnosti.

Kontakt na personální a mzdové oddělení:

 • Ing. Martin Pavlica, MHA

 • náměstek pro personální řízení
 • tel.: +420 571 818 130

 • Milena Štíchová

 • personalistka
 • tel.: +420 571 818 108