Napsali nám

Jsme rádi, pokud se dozvídáme, že jste byli spokojeni s péčí poskytnutou v naší nemocnici. Své dopisy můžete směřovat na adresu Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín. Pokud se rozhodnete pro e-mail, pak pište na sekretariat@nemocnice-vs.cz. Vaše pochvaly a poděkování předáme oceněným oddělením. Děkujeme Vám.

Pozn.: Z důvodu ochrany osobních dat zveřejňujeme pouze zkrácené jméno pisatelů.


V roce 2023: 

 • Byli jste všichni vstřícní, ochotní a laskaví
  „Vážený pane primáři, děkuji za provedenou operaci, výměnu kolenního kloubu, kterou jsem absolvovala 23. června. Prosím, poděkujte mým jménem celému kolektivu lékařů a všech sestřiček za péči před i po operaci. Všichni jste byli vstřícní, ochotní a laskaví. Ještě jednou vám všem velké díky.“  Vděčná pacientka Ludmila V., Valašské Meziříčí
 •  Na ortopedii je úžasný kolektiv
  „Dvacátého sedmého července jsem byla hospitalizovaná na ortopedickém oddělení vaší nemocnice. A chtěla bych touto cestou poděkovat za úžasnou péči a starost, které se mně dostalo. Ochotní, vstřícní lékaři a laskavé sestřičky – když člověk vidí, kolik toho mají, že se nezastaví a přesto jsou ochotné a vstřícné, hlavně dovedou povzbudit a pozitivně naladit. Prostě na ortopedii je úžasný kolektiv. Proto chci ještě jednou touto cestou poděkovat všem, kteří se tak úžasně dovedou starat.“ Jana V., Rožnov pod Radhoštěm
 • Přišly i úsměvy a pohlazení, na které pacient čeká
  „Dovolte, abychom vyjádřily poděkování celému kolektivu oddělení následné péče: lékařům, hlavně sestřičkám a dalším. Byly jsme tu hospitalizovány delší dobu pro různá onemocnění, kdy jsme se spoléhaly na podání pomocné ruky každého pracovníka tohoto oddělení. A můžeme spolehlivě říct, že kdykoliv nám bylo zle, tak nám bylo poskytnuto nejen podání léku a injekcí, ale i úsměv a pohlazení, na které pacient čeká.
  Zvláštní péče je věnována hygieně pacientů, jak mytí, koupání, přebalování – je to velmi náročná práce a je poskytována se vším všudy. Byly jsme překvapeny, s jakou láskou jsme se setkaly, s jakou je o pacienty pečováno, aby se všichni cítili jako doma. Sestřičky, i když mají mnoho starostí v práci a jistě i doma, najdou si čas na milá slova útěchy, která vždy potěší a která člověk vnímá o to víc, když je nemocen.“
  Děkují Jitka H., Jana S., Marie P., Ludmila M. z pokoje č. 8.
 • Moc si vážím vaší náročné práce
  „Vážený pane řediteli a pane primáři chirurgie, měla jsem možnost ležet na chirurgickém oddělení C, k přípravě na vertebroplastiku. Touto cestou bych chtěla poděkovat za vzornou péči, ochotu, obětavost, vstřícnost a laskavost, a to všem sestřičkám, pomocnému ošetřovatelskému personálu i studentům na praxi. Všichni byli moc milí a hodní. Také velmi děkuji lékařům MUDr. Filové, MUDr. Povýšilovi a MUDr. Černému. Ještě jednou veliké díky. Moc si vážím vaší náročné práce.“ Marie Ch., Hovězí
 •  Bylo mi ctí být jejich pacientkou
  „Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou vyjádřit hluboké poděkování za příkladnou péči a vysokou profesionalitu personálu oddělení chirurgie B a chirurgické JIP. Bylo mi ctí být jejich pacientkou. Děkuji všem lékařům, sestřičkám, ošetřovatelkám i žákyňkám, za jejich laskavý a obětavý přístup k nám pacientům. Pro spoustu lidí je to samozřejmé, že o nás pečují, a někdy dokážeme být velmi neohleduplní a kritičtí. Ale oni jsou také jenom lidé, se všemi obyčejnými starostmi, které musí nechat před branou nemocnice a chovat se k nám mile a laskavě. Při vší té náročné práci, které toto náročné povolání obnáší, je to někdy od nich opravdu heroický výkon. Laskavé slovo, přívětivý úsměv, ochota s čímkoliv pomoci je na těchto pracovištích prioritou a já si toho moc vážím. Děkuji všem, kteří jste tu pro nás, kdykoliv nám není dobře.“ S hlubokou úctou a respektem Renata Ch. L.
 • Na interní JIP se o mě perfektně postarali
  „Vážený pane řediteli, chci velmi poděkovat veškerému personálu na interní JIP, kde se o mě perfektně postarali. Bylo to ohromné, jakou péči jsem měla od lékařů, sester a všech. Ještě jednou moc děkuji.“ Marta Ž., Vsetín
 • Nestačila jsem se divit, jak byli všichni přívětiví
  „Ráda bych se s vámi podělila o své zkušenosti z pohotovosti. Musím se přiznat, že jsem byla poprvé na pohotovosti s malým dítětem a nevěděla, co čekat. Ošetřující lékař byl skvělý, vše vysvětlil, i to, proč navrhuje hospitalizaci, a co by se mohlo stát, kdybychom chtěli přejet do Ostravy, kde bydlíme. Při příjmu na lůžkové oddělení jsem se nestačila divit, jak byli všichni přívětiví. Byli jsme trochu vyplašení, ale přístup všech byl skvělý. Čeho si nejvíce cením je automatické přijetí matky s dítětem k hospitalizaci, samostatný pokoj a vlastní postel. Všichni byli skvělí a moc děkuji za krásný zážitek z první hospitalizace a první návštěvy pohotovosti se synem.“  Vendula M., Ostrava
 • Případná další ortopedická operace jedině u vás
   „Vážený pane řediteli, počátkem tohoto roku jsem byla operována na ortopedickém oddělení Vsetínské nemocnice. Dovolte, abych poděkovala pracovníkům ortopedie – operačnímu týmu, lékařům, sestrám i dalšímu personálu tohoto pracoviště. Péče, ochota, vstřícnost, ohleduplnost, empatie a zájem o pacienta na mne velmi pozitivně působily a zcela jistě přispěly ke zdárné léčbě. Jednoduše řečeno, kdybych musela podstoupit další ortopedickou operaci, neváhala bych se opět svěřit do rukou a péče odborníků vaší ortopedie.“
  S pozdravem Radmila H., Ostrava
 • Dokáže dobře poradit, své práci rozumí
  „Vážený pane řediteli, děkuji vaší pracovnici Mgr. Olze Bartoškové za příjemný a milý přístup ke klientům ve výdeji zdravotnických pomůcek v lékárně na poliklinice. Dokáže nejen ochotně poradit, ale je zřejmé, že velmi dobře rozumí své práci.“ S přáním hezkého dne Jarmila V., Vsetín
 • Považuji za svou povinnost poděkovat
  „Vážený pane primáři (adresováno MUDr. Radimu Slováčkovi), považuji za svou povinnost poděkovat za skvělou péči, které se mně po dobu mé hospitalizace na vašem oddělení dostalo. Dík patří všem: lékařům, sestrám, pomocnému personálu, žákyňkám. Žákyňkám patří dvojnásobný dík. Vzorně se o mne i o spolupacienta staraly, dokonce se přišly rozloučit, když jim končila služba. Bylo to milé, až dojemné. Tuto zprávu posílám na vědomí i vedení nemocnice, aby vědělo, jak to na vašem primariátě výborně šlape.“ S úctou Jiří D.
 • Oceňuji přátelský přístup k pacientům
  „Vážený pane řediteli, v březnu 2023 jsem u Vás na vaší ortopedii absolvovala operaci kyčle a následnou pooperační péči. Vzhledem k mé veliké spokojenosti bych tímto ráda poděkovala nejen primáři MUDr. Tomáši Strnadovi a vrchní sestře Bc. Ireně Srbové, DiS., ale také všem ostatním pracovníkům oddělení. Mimo skvělou odbornou úroveň vašeho pracoviště oceňuji zejména přátelský přístup k pacientům, snahu a tolik povzbudivý úsměv na tvářích lékařů i ostatního zdravotnického personálu. Ještě jednou děkuji, zdravím a přeji všem mnoho úspěchů.“ Eva H., Valašské Meziříčí
 • Maminka děkuje za milý přístup a vzornou péči
  „Vážený pane primáři (adresováno MUDr. Radimu Slováčkovi), dovolte, abych Vám, předala poděkování jménem své maminky Marie B. z Leskovce. Moc děkuje lékařům a sestřičkám za milý přístup a vzornou péči, kterou se jí dostalo na jednotce intenzivní péče chirurgického oddělení po prodělané operaci.“ Yveta V.
 • Vaše práce se nedá srovnávat s žádnou jinou
  „Dobrý den všem, kteří se pečlivě a vzorně starali o pacientku oddělení následné péče Věrku F., pokoj č. 8. Dovolte mi, prosím, abych vám všem moc a moc poděkoval. Vaší práce si moc vážím, nedá se srovnávat s jinou. Zachraňujete zdraví a životy. Přeji vám všem zdraví, vitalitu, pohodu a úsměv.“ Miroslav F.
 • Volba vsetínské ortopedie byla správná
  „Ráda bych vyjádřila své poděkování ortopedickému oddělení Vsetínské nemocnice, zejména pak primáři MUDr. Tomáši Strnadovi za kvalitně provedenou operaci kolene. Mé poděkování patří také ostatním lékařům tohoto oddělení a zdravotnickým pracovníkům, kteří se o mne vzorně starali, stejně jako o ostatní pacienty na pokoji, kde jsem byla hospitalizována. U všech byl patrný zájem a starost o pacienta. Rovněž děkuji pracovníkům kuchyně za chutnou stravu. Vsetínskou nemocnici jsem si vybrala na základě doporučení známých a kolegů v zaměstnání a mohu jen potvrdit, že tato volba byla správná. Ještě jednou děkuji za příkladnou péči, vstřícnost a empatii, kterých si v dnešní uspěchané době nesmírně vážím. Přeji Vám mnoho pracovních úspěchů a spokojené pacienty.“ Marta Š., Újezd u Valašských Klobouk
 • Podařilo se nemožné, díky zdravotníkům z ARO
   „Vážený pane řediteli, chtěl bych touto cestou mnohokrát poděkovat zdravotnické záchranné službě a především celému týmu anesteziologicko-resuscitačního oddělení Vsetínské nemocnice, kam byl v lednu 2023 ve vážném stavu převezen můj tatínek Vratislav D. Díky nasazení a zájmu ošetřujících lékařů, kteří se tatínkovi věnovali, a skvělé péči vstřícných a empatických sestřiček, se podařilo nemožné. Tatínkův zdravotní stav se významně zlepšil, což je jejich velká zásluha. Přístupu lékařů a sestřiček z toho oddělení si velmi vážíme a moc za něj děkujeme.“ S pozdravem Ing. Pavel D.
 • Děkuji chirurgii B a vůbec všem v nemocnici
  „Myslím, že chvály není nikdy dost a proto bych ráda touto cestou poděkovala veškerému personálu nemocnice (vrátnými počínaje, uklízečkami konče) za neuvěřitelně profesionální, lidské a citlivé jednání. Podstoupila jsem u vás odstranění štítné žlázy a musím říct, že již od samotné rezervace termínu jsem se setkala pouze se vstřícností, která bohužel není v dnešním světě samozřejmostí. Především chci vyzdvihnout práci sester a bratra na oddělení chirurgie B a všech lékařů se sestrami, kteří se na mé operaci či vyšetřeních podíleli. On totiž člověk může mít titul nebo základní vzdělání, být starý či mladý, mrzout či veselá kopa, ale v ten moment, kdy vstoupí do nemocnice a ví, že jej čeká operace, stává se pouze vystrašeným dítětem, které občas potřebuje slova útěchy a chápavé jednání. A přesně to jsem zažila na vlastní kůži právě u vás. Děkuji tedy, že ve chvíli, kdy člověk prožívá strach, stojí za ním profesionálové se srdcem na správném místě. A budiž tento vzkaz alespoň malá cena útěchy za tu těžkou práci, kterou pro nás všechny vykonáváte. Máte můj upřímný obdiv.“ Ještě jednou ze srdce děkuje Ing. Lenka P.
 • Setkal jsem se s příkladným přístupem
   „Dne 30. 1. 2023 jsem byl operován na chirurgickém oddělení, kde jsem podstoupil operaci žlučníku a pupečníkové kýly. Po celou dobu hospitalizace jsem se setkal s příkladným přístupem lékařů, sester a všech pracovníků oddělení chirurgie B. Nesmírně si vážím jejich nelehké práce a také vstřícnosti a citu s jakým k pacientům přistupují.“ Upřímně děkuje Ivo Z.
 • Personál ONP se choval mile a přívětivě
  „V krátkosti bych chtěla velice upřímně poděkovat za kvalitní péči o pacienty na oddělení následné péče, 1. patro – ženy. Ležela jsem zde již opakovaně a péče je vždy perfektní, personál se chová mile, přívětivě, až obdivuhodně.“ Moc děkuje Anna M.
 • Oceňujeme nové zkušenosti
  „Děkujeme za to, že jsme si mohly praxi na oddělení následné péče vyzkoušet. Jsme vděčné za citlivý a chápavý přístup. Děkujeme za nové zkušenosti, a to hlavně u převazování ran, zavádění žilních vstupů a u jiných ošetřovatelských výkonů. Když jsme potřebovaly, tak nám vždy pomohli a nenechali nás na holičkách. Na oddělení se nám moc líbilo.“ Děkují Lea, Tereza, Katka, Aneta, Vendula Marie, Karolína, Markéta, Sára, Ema, Ela, Nikola – studentky 3. ZB
 •  Velká spokojenost s přístupem pana primáře
   „Vážený pane řediteli, chtěla bych vyjádřit velkou spokojenost s velmi profesionálním přístupem pana primáře gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Jiřího Hlavinky. Pan doktor je velice erudovaná osoba s velkým smyslem pro humor, takže i když jsem se necítila zdravotně zrovna dobře, tak dokázal uvolnit atmosféru. Informování o mém zdravotním stavu a léčebném postupu byla také na jedničku. Poděkování samozřejmě patří veškerému personálu, který se o mě staral. Všichni byli milí a vstřícní.“  S pozdravem Veronika M.

 


Výběr ze starších dopisů: 

 • Péče zdravotníků na ortopedii byla opravdu skvělá
   „Chtěla bych touto cestou poděkovat ortopedickému oddělení, kde jsem strávila tři dny za účelem vytažení šroubů z kotníku. Přestože se jednalo o „jednodušší operaci“, péče zdravotnického personálu byla i v této složité době koronavirové pandemie opravdu skvělá. Moc si všech vážím a touto cestou ještě jednou velmi děkuji, a to jak sestřičkám, tak i ostatním, a především MUDr. Dvořákovi, který mě operoval.“ Daniela P., únor 2021
 • Obdivuji zvláště sestřičky
   „Vážený pane primáři (adresováno MUDr. Radimu Slováčkovi), zcela neplánovaně jsem se kvůli náhlé zdravotní indispozici ocitl na oddělení chirurgie, které řídíte. Jako čerstvě propuštěný do domácí péče chci dodatečně poděkovat celému týmu lékařů a zdravotníků, kterým můj případ přidal práci navíc. Viděl jsem však na všech ochotu pomoci, vše probíhalo velice rychle – všemožná vyšetření a na závěr ještě téhož večera operace. Vím, jak jsou zdravotníci v této době vytíženi, o to více si vážím rychlé pomoci, které se mně u vás dostalo. Děkuji všem za profesionální služby – od operátorky na lince 155, lékařce a řidiči sanitky, sestrám na příjmu, lékařům na vašem oddělení, všem sestřičkám i pomocnému personálu. Obdivuji zvláště sestřičky, že dokážou při svém vytížení být k pacientům trpělivé, s úsměvem na tváři, vstřícné a ochotné. Myslím si, že takto lze jednat tehdy, když to neberou jako práci, ale jako službu a poslání. Těší mě a naplňuje nadějí, že mezi sebou mají i mladou nastupující generaci. Přeji vám všem úspěšnou práci, za kterou jsou vidět výsledky v podobě záchrany života nebo uzdravení, tak jak to bylo u mne.“  S úctou Jiří K., únor 2021
 • Zdravotní stav se každý den lepší – díky vaší péči
   „Chci vyjádřit velké poděkování a vděčnost za péči, které se mi u vás dostalo. Od pondělí 21. prosince jsem měl potvrzený covid, a tak jsem zůstal v karanténě. Můj zdravotní stav se však koncem týdne vyhrotil natolik, že se mi špatně dýchalo, a tak jsem zavolal 155. Záchranná služba tady byla rychle a po vyšetření mě ihned odvezli do Vsetínské nemocnice, kde jsem byl umístěn na interní JIP. Druhý den jsem byl přeložen na standardní covidové oddělení. Mohu říci, že se mi dostalo velmi pozorné péče. A to jak ze strany lékařů, nebo zdravotních sester. Taky chci poděkovat za duchovní službu bratra Lva, kterému bylo umožněno mě navštívit. Byla to pro mě velká duchovní pomoc a posila. A abych nezapomněl, chci též poděkovat za velmi chutné jídlo. Když jsem byl propuštěn z nemocnice, můj zdravotní stav se velmi zlepšil. Již nebylo nutné být připojený na podporu kyslíku a cítil jsem se mnohem lépe. Nyní jsem ještě na neschopence a zdá se, že se stav každým dnem lepší. Na tom má obrovský podíl právě příkladná péče, které se mi dostalo ve Vsetínské nemocnici. Za to vám chci ještě jednou všem vroucně poděkovat. Velmi si vážím práce lékařů a zdravotních sester a též je vkládám do modliteb.“ S přáním všeho dobrého, s vděčností P. Vlastimil V., Hovězí, leden 2021
 •  Jen chválím a děkuji 
  „Děkuji lékařům a celému ošetřujícímu personálu na lůžkovém oddělení Covid 2, za vzornou péči v minulých třech týdnech. Jen chválím a děkuji.“  Mgr. Zdeněk K., leden 2021
 • Děkujeme za včasnou a správnou diagnostiku 
  „Vážená paní ředitelko, děkujeme neurologické ambulanci Vsetínské nemocnice MUDr.  Růžičkové a sestrám interny za včasnou a správnou diagnostiku pacienta Jana O., který byl transportován z vaší ambulance s mozkovou příhodou do iktového centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Děkujeme také za následnou doléčovací péči v době od 21. do 25. 1. 2021 neurologickému oddělní vaší nemocnice a především MUDr. Zimkovi.“  S pozdravem vnuk Matěj V.
 • V telefonickém kontaktu s tatínkem nám vyšly ochotně vstříc 
  „Chtěla bych touto cestou poděkovat personálu covidového oddělení interního pavilonu a následně oddělení následné péče za péči o mého o otce (97 let), pana Jaroslava G. Na zmíněných odděleních byl hospitalizován s covidem a komplikacemi tohoto onemocnění od 8. do 26. 1. 2021. I když nebylo možné se vidět, sestřičky nám vždy vyšly alespoň v telefonickém kontaktu s otcem vstříc. Dále bych chtěla poděkovat sociálnímu pracovníkovi panu Blešovi za pomoc a konzultaci ohledně různých dotazů při tomto složitém stavu mezi pacientem a rodinou. Ještě jednou děkuji a přeji pevné zdraví všem lékařům, sestřičkám, pomocnému personálu naší vsetínské nemocnice.“ Dcery Hana V. a Helena Š., leden 2021
 • Vážím si lidí, kteří si při náročné práci zachovávají takovou dávku lidskosti 
   „Děkuji všem, kteří mi pomohli přepravit maminku (82 let) do chirurgické ambulance, osobním autem to nebylo možné, maminka má dvojitou zlomeninu dolní končetiny a nechodící sádru až k tříslu. Museli jsme proto využít vaši dopravní službu – sanitku.  Moje první překvapení byl telefonický hovor s dispečerkou. Paní byla velmi milá, příjemná, ochotně mně vyšla vstříc i ohledně doprovodu maminky v sanitce. Odvoz byl domluven na ráno 6.30 hodin. Protože maminka bydlí ve třetím patře, čekali jsme, abychom pomohli se snesením popř. naložením. A následovalo druhé překvapení. Pan řidič Petr Opršal, přijel po menším bloudění (maminka uvedla při předchozí cestě nesprávné číslo domu, nicméně s tak skvělým, milým, ochotným a laskavým přístupem jsem se dlouho nesetkala. Na nikoho se nezlobil, maminky se trpělivě ptal, jestli se jí sedí dobře a cestou ze třetího patra si s ní ještě mile povídal. Nesmírně si cením lidí, kteří si  při své velmi náročné práci zachovávají takovou dávku  lidskosti, laskavosti a dobré nálady. Zdaleka ne všichni to umí. Panu Opršalovi ještě jednou moc děkuji!“ S pozdravem Hana V., Velké Karlovice, leden 2021

 •  Děkuji za ochotný, zodpovědný a citlivý přístup 
  „Vážená paní primářko (adresováno MUDr. Trnovcové z rehabilitačního oddělení), chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za Váš profesionální a lidský přístup k pacientům. Jsem dcerou paní Lydie Ž., kterou právě ošetřujete, a slyším od ní jen slova chvály. Už dlouho se nesetkala s tak ochotným, zodpovědným a citlivým přístupem. Děkuji ještě jednou za Vaši péči, které si velice vážím.“ J.K. s rodinou, prosinec 2020
 • Jejich profesionální přístup byl naprosto perfektní 
  „Chtěl bych tímto poděkovat panu doktorovi Andrýsovi a porodním asistentkám, kteří 30. 11. 2020 pomohli na svět naší dceři Ellince a dále se postarali na operačním sále o moji ženu Klárku, aby bylo po porodu vše v pořádku. Jejich profesionální přístup byl naprosto perfektní. Následně bych také velice rád poděkoval vrchní sestře paní Kašparové za bezvadnou organizaci a všem sestrám a personálu ze 4. a 5. patra za následnou péči o moje holky.“ S pozdravem Jiří L.
 • Díky vám se cítím zdráv a potvrzuje to i kontrola na onkologii
   „Vážený pane primáři a všichni zdravotníci (adresováno MUDr. Radimu Slováčkovi a chirurgickému oddělení), chtěl bych všem upřímně poděkovat nejen za perfektně zvládnutou operaci, ale i za péči, kterou jste mi po celou dobu hospitalizace věnovali. Jsem rád, že mohu sdělit, že v současné době se cítím zdráv a potvrzuje to i kontrola na onkologii. Nemusím se podrobit žádné následné léčbě. Prosím předejte toto mé poděkovaní všem lékařům, sestrám a dalším zdravotníkům, kteří se o nás v tak nelehké době starali. Patří Vám velký DÍK.“ Josef M., Vsetín, listopad 2020
 • Děkujeme panu doktorovi za empatii a partnerský přístup
  „Vážená paní ředitelko, ve vsetínské porodnici se nám postupně narodily čtyři dcerky, nejmladší před dvěma měsíci a pokaždé byl u našeho porodu pan doktor Janáč. Chtěli bychom upřímně ocenit jeho práci a poděkovat za lidskost, empatii, profesionální a partnerský  přístup.“  S pozdravem Jitka a Bohuslav S., listopad 2020
 •  Děkuji jménem maminky zdravotníkům na ONP
  „Chtěla bych touto cestou, jménem své maminky, poděkovat celému zdravotnickému personálu na oddělení následné péče, kde byla hospitalizována od 19. do 30. října 2020. A to především za jejich příkladnou péči a milý přístup.“ Se srdečným pozdravem Libuše F., Rožnov pod Radhoštěm, listopad 2020
 • Oceňujeme taktní a lidský přístup 
  „Chtěli  bychom touto cestou poděkovat za vzornou péči, poskytnutou naší mamince paní Idě J. na oddělení následné péče pod vedení lékaře MUDr. Liudvychenka. Ocenit jejich taktní a lidský přístup, pochválit také zdravotně-sociálního pracovníka Radima Blešu, který nám pomohl řešit naši svízelnou situaci. Moc si vážíme starostlivé péče v této neklidné době a přejeme hodně sil ke zvládnutí náročných situací.“ Dcera Irena D. a syn Radek J., Liptál, listopad 2020
 • Odborné a citlivé jednání při vedení mého porodu
  „Děkuji gynekologicko-porodnickému oddělení za milý a profesionální přístup vašich zaměstnanců. Hlavně MUDr. Janáčovi, kterému jsem vděčná za odborné a citlivé jednání při vedení mého porodu. Velice si toho vážím. V těchto složitých časech přeji zdravotníků mnoho sil a spokojených pacientů.“ S pozdravem Mgr. Zuzana Š., říjen 2020

 • Poděkování porodnímu oddělení: byla to ideální spolupráce s ideálním výsledkem  
   „Je to rok, co jsme porodila svého druhého syna ve vaší porodnici. Stále je to pro mě životní zážitek. Práce doma mě vzaly čas, ale cítím stále jako svou povinnost i takto opožděně velmi poděkovat paní doktorce Eliášové za trpělivou pomoc a příjemnou atmosféru. A samozřejmě všem sestřičkám. Můj první porod skončil císařským řezem, a tak jsem chtěla druhé dítko rodit přirozeně. Přirozený porod byl pro mě výzvou, na kterou jsem se hodně připravovala, jak informačně, tak cvičením a relaxacemi. A musím říci, že je to něco nádherného. A že to ženu dokáže naplnit. Ale věděla jsem, že veškerá příprava bude marná, pokud nenarazím na příjemné a klidné prostředí, vlídný personál, který podpoří dobrou atmosféru. Jak mi říkala moje gynekoložka, porod je o hlavě. A člověk může lehce propadnout nervozitě, pokud je sám, neví si rady, někdo je na něj nepříjemný, nebo se cítí neinformovaný či pod tlakem. Vážím si profesionality. Porod byl dlouhý a nikdo mi nedal najevo ani v nejmenším, že to může být problém. Tudíž jsem nepodlehla nervozitě.
  Paní doktorka mi nechala prostor. Takže kontroly a vyšetření prováděla po domluvě v okamžiku, kdy jsem byla schopna přesunu. Což teda přišlo jako zázrakem při konci domluveného časového limitu, do kdy kontrolu musela provést. Takže její trpělivost opravdu přinášela růže. Po kontrole jsme zvolili jinou polohu, která přinesla viditelný posun dítěte. Což se mi zdálo v čase předtím nemožné podniknout. Možnost využít pomůcek je opět další výhoda, kterou chci pochválit a určitě doporučuji jejich využívání. Na začátku byl míč skvělý na uvolnění, ale na konci jsem měla pocit, že dítě brzdí. Vzpomněla jsem si na kamarádku a její porod, kdy využila porodní stoličku. Okamžitě mi ji sestřičky donesly. A opravdu jsem opět pociťovala posun. Dále mi pomohla aromaterapie. Moje domněnka, že na ni nejsem citlivá, se nepotvrdila. Vůně rozmarýnu v momentě, kdy jsem ztrácela víru, protože v pokoji přece jen sledovala hodiny, mě neskutečně uvolnila a zas jsem nabyla sebevědomí.
  Jelikož se v aromaterapii nevyznám, toto mi nakapala kamarádka, která mě doprovázela u porodu. Podporou porodu se zabývá, jí také patří velký dík. Bylo ale moc milé, že ji váš personál respektoval. Doprovod, který je odborně vzdělán a zároveň je s ženou po celou dobu porodu, je ideální. Musí se ale jednat o osobu, které žena důvěřuje, nesmí vyvolávat konflikt s personálem nebo naopak personál ji nesmí shazovat. Což je těžké najít, dosáhnout toho. Jsem tedy potěšena, že jsem měla takové štěstí a tuto osobu našla. Díky oboustranným domluvám a klidu bez předsudků, jsme se  po porodu společně (jak paní doktorka se sestrami, tak já s kamarádkou) shodly, že se jednalo o ideální spolupráci s ideálním výsledkem.“ Ještě jednou děkuje Jana R., dopis doručen v srpnu 2019
 • Děkuji za záchranu vnuka
  „Vážení,  děkujeme moc  za  promptní záchranu  našeho  jedenáctiletého vnuka, s  nímž   jsem se u vás v nemocnici ocitla 22. 7. 2019. Bezvadní byli už „rychlíci“, kteří  nás  přivezli z hotelu na dětské oddělení, a potom všechny lékařky, sestřičky, primář na dětském  a na různých jiných odděleních, a  další lékaři, kde vnouček absolvoval vyšetření. Nikdo nebyl naštvaný, že je noc  a že musí pracovat. Díky, díky.“ Miroslava J., Český Těšín, srpen 2019
 • Ani nevíte, co pro lidi děláte
   „Dobrý den, chci touto cestou velmi poděkovat za úžasnou pomoc a přístup k mému nemocnému tatínkovi Františku M. A zároveň chci, abyste věděli, co se děje na druhé straně, kdy máte člověka, kterého milujete, a já žiji na druhém konci republiky, a najednou zjistíte, že je v nepohodě, a to velmi, odváželi ho z domova na nosítkách! Nikdo neví, co jsem prožívala než jsem včera konečně dorazila do nemocnice, a k mému překvapení, táta se mi jevil stabilizovaný a v rámci možností v pohodě! Děkuji, že mu pomáháte!!! Táta je zlatý člověk a zaslouží si to. Děkuji ošetřujícímu lékaři panu K. za detailní vysvětlení celé situace, a věřím, že se z té „šlamastyky” dostane! Moc děkuji a jsem moc vděčná! Nevíte ani, co pro lidi děláte!!!“ S pozdravem (a poděkováním i dalšímu personálu jednotky intenzivní péče interního oddělení Vsetínské nemocnice) Romana P., srpen 2019
 • Nemohu šetřit superlativy na osobu pana doktora  
   „Dobrý den, paní ředitelko, ač s jistým zpožděním, přesto chci projevit svůj velký dík za zprostředkování interního a kardiologického vyšetření mého tatínka, pana Josefa M., u pana doktora Palackého. Nemohu šetřit superlativy na jeho osobu, jelikož projevil nejen svou nepopíratelnou a nezpochybnitelnou profesionalitu, ale také lidskost a upřímný zájem o pacienta. Zároveň projevuji svůj obrovský dík zdravotní sestře křestním jménem Dáša, která se v ordinaci pana doktora k mému afatickému a nedoslýchavému otci chovala velmi vstřícně a s obdivuhodnou trpělivostí. S obdivem a úctou Miroslava J., srpen 2019           
 • Úsměv nám můžete předepisovat samy a děláte to v hojné míře
  Milé sestřičky z 2. podlaží nové interny, jsem moc ráda, že už jsem z nemocnice doma, ale o to víc cítím potřebu vám poděkovat. Poděkovat za veškerou péči, kterou jste mi věnovaly po dobu mé hospitalizace, za krásný přístup k pacientům, za ochotu, vstřícnost a snahu pomoci. Ale hlavně za úsměv. Všichni dobře víme, že úsměv léčí. Vy jste vždycky říkaly, že nám nemůžete poskytnout nic, co nám nepředepíše lékař. Úsměv nám však můžete předepisovat vy samy a děláte to v hojné míře. Při náročnosti vaší práce je to obdivuhodné.  Proto ještě jednou vám všem děkuji a přeji vám hlavně zdraví a sílu vydržet. Takový usměvavý celý kolektiv se najde málokde. Pěkné léto a dostatek odpočinku vám přeje Mgr. Marie N. , červenec 2019
 • Děkuji ONP za příkladnou péči o moji maminku
   „Dobrý den, o víkendu jsem navštívila svou maminku, která byla hospitalizovaná na oddělení následné péče. Přístup sloužící sestřičky byl profesionální a velmi příjemný ke všem pacientům. Tímto bych chtěla poděkovat za příkladnou péči o mou maminku. Jediné, co bych vytkla vaší nemocnici, je přístup do bistra. Byla jsem venku sama s maminkou na invalidním vozíku. Byl velmi horký den a nebylo se kde schovat. Chtěla jsem vjet do bistra, ale zjistila jsem, že zde není nájezd. Je mi jasné, že technicky je to složité, ale věřím, že by se nějaké řešení určitě dalo najít. Ještě jednou moc děkuji a přeji Vám hodně pracovních i osobních úspěchů. S pozdravem Petra V., Ostrava, červen 2019
 • Moc děkuji panu primáři za velmi kvalitní práci 
   „Vážená paní Srbová,  v pátek jsme měli na Vás dotaz ohledně operace mých kolen. Potřeboval jsem vědět, z jakého materiálu mám voperované endoprotézy v souvislosti s mým vyšetřením mozku na magnetické rezonanci. Což se podařilo, jsme moc vděčni. Jestli mohu, chtěl bych touto cestou pozdravit pana primáře Strnada, který mi před lety operoval obě kolena a moc mu poděkovat za velmi kvalitní práci, protože já dnes chodím úplně perfektně, nikdo na mě nepozná, že jsem po operaci. Dokonce téměř každoročně absolvuji turistické vycházky po Vysokých Tatrách a nemám žádné problémy. Ještě jednou jemu i Vám moc a moc děkuji. Se srdečným pozdravem  Josef K., Hranice na Moravě, červen 2019 (pozn.: korespondence adresována vrchní sestře ortopedického oddělení Ireně Srbové)
 • Poděkování oddělení TRN 
  „Chtěl bych tímto poděkovat za vzornou péči paní péči paní primářce Lanžhotské a sestře p. Janičatové z plicního oddělení (oddělení Tuberkulózy a plicních nemocí – TRN). Po prodělané nemoci se díky vzorné péči cítím velmi dobře. Ještě jednou děkuji.“ Radek V., květen 2019
 • Těším se, že budu díky vám běhat jako dřív 
  „Vážená paní ředitelko, chtěla bych touto cestou poděkovat týmu ortopedie ve vaší nemocnici. Byla jsem hospitalizovaná po čtyři dny a byla jsem mile překvapená jak pobyt probíhal. Jelikož jsem z oboru a pracuji jako všeobecná sestra, věděla jsem, jaké se mohou naskytnou komplikace u jakékoli banální operace. Být od příjmu až po propuštění v přítomnosti tak milých lidí, to člověka hned veškerý strach a stres přejde. Mnohokrát děkuji lékařům ortopedie, se kterými jsem se mohla setkat a hlavně panu doktorovi Malcovi, který mě operoval. Největší strach ve mně vyvolávaly všeobecné nežádoucí účinky anestezie, které jsem vůbec nepocítila, a proto děkuji nesmírně šikovnému anesteziologickému týmu. Všechny sestřičky byly milé a šikovné. Nesmím zapomenout také na paní sanitářky, které jsou důležitou součástí celého týmu, byly ochotné a milé ke všem pacientkám na pokoji. Těším se, že budu běhat jako dřív.“ Bc. Ivona K., Brno, duben 2019
 • Vzácný a profesionální přístup při zákroku
   „Dobrý den, počátkem března 2019 jsem byla u vás hospitalizována na chirurgickém oddělení B, po operaci též na jednotce intenzivní péče. Obyčejné prostředí, lidské jednání, vzácný a profesionální přístup při zákroku. Poděkování patří celému chirurgickému oddělení pod vedením s primářem MUDr. Radimem Slováčkem. Jsem s pozdravem, poděkováním, s přáním mnoha úspěchů, pěkných dnů.“ Pacientka F. Š., březen 2019
 • Výborný doktor, který vysvětlí vše a navíc fyzicky podpoří
   „Osobně jsem ve Vsetíně již v minulosti absolvovala dvě gynekologické operace a jsem bez problémů. Kvůli úrazu jsem nyní musela na operaci kotníku. Děkuji panu primáři Strnadovi za pěkně odvedenou práci. A největší dík patří panu doktorovi Janečkovi – výborný doktor, který vše vysvětlí bez otázek a navíc psychicky podpoří. Taky patří velké díky všem sestrám a ošetřovatelkám v nemocnici.“ S pozdravem Magda M., březen 2019
 • Děkuji chirurgii za neobyčejně vstřícné a odpovědné chování
   „Vážení, chtěla bych tímto způsobem poděkovat celému kolektivu chirurgického odděleni Vsetínské nemocnice za neobyčejně vstřícné a odpovědné chování lékařů i ostatního personálu k nám pacientům. Určitě nejsem sama, kdo byl tak mile překvapen! A tak bych vám alespoň všem přála novou, moderní budovu CHIRURGIE – moc si ji  zasloužíte!“ S pozdravem Jana L. z Uherského Hradiště, leden 2019
 • Sestry udržovaly mezi pacienty pohodu 
  „I když jsem byl na ortopedickém oddělení operován před měsícem, stále mám potřebu oddělení pochválit. Místo operace na těle bylo zjišťováno několikrát nezávisle na sobě a označeno pro sál. Sestry během dne udržovaly mezi pacienty pohodu, v noci naslouchaly každému pohybu na chodbě. Student a studentky zdravotní školy byli milí, paní profesorka příjemná. Podávání stravy bylo na úrovni. Ani toaletní papír na záchodě není ve všech nemocnicích samozřejmostí. Jeden úzký profil: Nedostatek židlí pro pacienty čekající při příjmu. Poděkujte, prosím, všem pracovníkům oddělení.“ František B., Kroměříž, leden 2019

 • Ráda na ně vzpomínám
   „Vážená paní ředitelko, strávila jsem většinu letošního léta ve vaší nemocnici. Nejprve krátce na chirurgii a potom deset týdnů na oddělení následné péče. Za tu dobu jsem mohla poznat nelehkou práci všech pracovníků tohoto oddělení a mohu říci, že na ně vzpomínám s úctou a vděčností. Všichni (paní primářku, lékařku, sestry ani ostatní pracovnice nevyjímaje) mi věnovali nejen odbornou, ale i pozornou a laskavou péči. Budu na ně ráda vzpomínat a Vás prosím, abyste jim ještě jednou vyřídila moje upřímné poděkování. Jana R., Vsetín, září 2018
 •  Děkuji za příkladnou péči
   „Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat za příkladnou péči a pěkný přístup k pacientům interního oddělení, kde jsem byl hospitalizován. S pozdravem František Č., Vsetín, srpen 2018
 • Chtěla bych vyjádřit obdiv jejich práci
   „Dobrý den, chtěli bychom veřejně poděkovat za služby poskytnuté v době hospitalizace ve vaší nemocnici celému kolektivu gynekologicko-porodnického oddělení v čele s primářem MUDr. Hlavinkou. Náš velký dík patří ošetřujícímu lékaři MUDr. Lažovi i celému týmu doktorů a sestřiček na stanici šestinedělí a novorozeneckém oddělení. Velmi si vážím jejich přístupu po profesionální i lidské stránce, za ochotu pomoci s jakýmkoliv problémem, který se vyskytl, a samozřejmě za skvělou péči o mě i moji dceru. Chtěla bych vyjádřit obdiv jejich práci, trpělivosti a ochotě pomáhat. Ing. Petra L. s rodinou, Trenčín
 •   Ještě jednou obrovský dík 
  „Chtěla bych touto cestou mnohokrát poděkovat za příkladnou a odbornou péči internímu oddělení, kde jsem byla hospitalizována od 13. do 19. srpna letošního roku. Je zde úžasný personál s příjemným chováním k pacientům. Velký dík patří  MUDr. Kourkovi za jeho profesionální práci a lidský přistup.  Taktéž jsou moc úslužní i sanitáři a ostatní pracovníci. Ještě jednou obrovský dík.“ Se srdečným pozdravem  Ivana B., Valašská Polanka

 • Prodělal jsem u vás replastiku kolenního vazu 
   „Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat celému personálu ortopedického oddělení Vsetínské nemocnice, který se o mě pečlivě staral, když jsem před čtrnácti dny u vás prodělal replastiku kolenního vazu. A velký dík bych rád poslal panu doktoru Tadeáši Malcovi, který mou operaci provedl.“ S pozdravem váš pacient Aleš Ř., Prostějov, únor 2018
 • Nejen odbornost, ale i odvaha a laskavé srdce 
   „Srdečně děkuji všem ošetřujícím lékařům, zdravotnickým sestrám i sanitárním pracovníkům interního oddělení Vsetínské nemocnice za profesionální, lidský a obětavý přístup při léčbě mého manžela Zdeňka S. v době od 28. 12. 2017 do 18. 1. 2018. Velmi si vážím nelehké práce Vás všech, která vyžaduje nejen odbornost, ale často i odvahu a laskavé srdce. Za to vše vám ještě jednou děkuji.“ S úctou Ing. Eva S.
 • Obětavé sestřičky, skvělí lékaři 
   „Chtěla bych touto cestou mnohokrát poděkovat za příkladnou a odbornou péči interní JIP. Je zde úžasný personál s příjemným a lidským chováním k pacientům. Obětavé sestřičky, skvělí lékaři – velký dík osobně MUDr. Liudvychenkovi. Taktéž jsou moc úslužní i sanitáři a ostatní pracovníci. Ještě jednou obrovský dík a jsem se srdečným pozdravem.“ Petra Č., Vsetín