Duchovní služby

Služba nemocničního kaplana funguje ve Vsetínské nemocnici od roku 2014, je určena všem bez rozdílu, kteří o ni projeví zájem – ať jsou věřící či bez vyznání.  Klinická pastorační péče spočívá v individuálním přístupu k pacientům, zahrnuje především naslouchání, rozhovory, četbu Bible, zprostředkování návštěvy duchovního, rozhovory s příbuznými pacientů, doprovázení pozůstalých. Nemocniční kaplan s pacientem hovoří o jeho problémech, obtížích, sdílí s ním obavy a úzkosti. Pokud objeví u člověka náboženskou potřebu, pomodlí se s ním.

Nemocniční kaplani působí především na oddělení následné péče, ale také na interním oddělení či dalších pracovištích, kde si je pacienti vyžádají. A zkušenost s jejich prací je velmi dobrá. Péče o zdraví pacientů se netýká pouze tělesné stránky člověka, ale také jeho sociálních a duchovních potřeb. Nemocniční kaplani se stali pevnou součástí multidisciplinárního týmu pracovníků, kteří pomáhají nemocným s návratem ke zdraví.

Využijte pastorační (duchovní) služby. Informace v dokumentu: kaplani_2023.

Více v rozhovoru s naší nemocniční kaplankou Bc. Martou Koňaříkovou:

„V žádné situaci nemusí člověk propadat beznaději,“ říká kaplanka

Deset let nabízí Vsetínská nemocnice službu nemocničních kaplanů. Určena je všem pacientům, kteří o ni projeví zájem – ať jsou věřící či bez vyznání. Spočívá v individuálním přístupu, zahrnuje především naslouchání, rozhovory, četbu Bible, doprovázení. Nemocniční kaplan s pacientem hovoří o jeho problémech, obtížích, sdílí obavy a úzkosti. Ve Vsetínské nemocnici působí dva nemocniční kaplani: na cestu ke kaplanství i na desetileté zkušenosti jsme se zeptali Bc. Marty KOŇAŘÍKOVÉ, která se začlenila i do činnosti paliativního týmu. Pokračování: https://nemocnice-vs.cz/aktuality-a-archiv/v-zadne-situaci-clovek-nemusi-propadat-beznadeji-rika-nemocnicni-kaplanka/

Vsetínská nemocnice  je současně jedním z mála zdravotnických zařízení, která mají ve svém areálu kapli.

Bohoslužby a modlitby v nemocniční kapli sv. Růženy: 

  • sobota (mše sv. s nedělní platností) v 17.00 hodin
  • pondělí (mše sv. kromě prázdnin) v 17.00 hodin
  • středa (modlitba růžence a korunky) v 14.30 hodin

Z historie kaple: 

Kaple byla vystavěna, stejně jako nemocnice, v roce 1911, jen o pár měsíců později než hlavní nemocniční budova. O výstavbu kaple se zasloužila rodina velkostatkáře a majitele továrny na nábytek Theodora Thoneta. Jeho manželka Rosa si přála, aby součástí areálu byla i kaple, zasvěcená sv. Růženě z Limy. Vypracováním projektu pověřila architekta Huberta Fleischmanna, který stavbu naprojektoval v neorománském stylu, čímž se její vzhled poněkud lišil od původní nemocniční budovy, kterou v secesním duchu navrhl vsetínský stavitel Michal Urbánek. Kaple sloužila k modlitbám řeholním sestrám, které v nemocnici působily jako ošetřovatelky, stejně tak pacientům, a to až do roku 1956, kdy musely řádové sestry nemocnici opustit, a z kaple se stal na více než třicet let sklad civilní obrany.

Po roce 1989 byla kaple vrácena zpět do vlastnictví římskokatolické církve. Bylo zapotřebí provést nákladnou opravu, na kterou významně přispěli vsetínští věřící. Interiér kaple byl upraven podle návrhu architekta Tomáše Černockého. Byla položena mramorová dlažba, pořízeno nové vybavení. Světící biskup Jan Graubner pak kapli posvětil a znovu otevřel pro potřeby veřejnosti. Kaple je v současné době otevřena pravidelným bohoslužbám i kulturním akcím, ale také koncertům.