Publikace

Mimořádnému zájmu zaměstnanců i přátel nemocnice se těšil historický kalendář pro rok 2022, připravený u příležitosti našeho 111. výročí. Představil budovy, ale také osobnosti, zdravotníky, kteří spojili celý svůj profesní život s naší nemocnicí. Listovat kalendářem můžete také díky jeho elektronické podobě.

KALENDAR_2022_VSETINSKA_NEMOCNICE_SMALL_IMP


Patřil jim rok 2020 a jsou hlavními hrdiny i roku letošního. Starají se o pacienty v ambulancích, v ochranných oblecích pracují u lůžka, přivádějí na svět nové životy, očkují, dodávají energii. Zdravotníci, porodní asistentky, laborantky a laboranti, SESTRY. Symbolicky jim všem byla Nadací Charty 77 udělena Cena Františka Kriegla za osobní statečnost. Vsetínská nemocnice se k poděkování připojuje, vydala publikaci BÝT SESTROU, kterou skládá hold sesterské profesi a ohlíží se i za uplynulými měsíci. Představuje životní příběhy lidí, jimž se stala práce v nemocnici více než povoláním.

BYT_SESTROU_2021_SMALL


V závěru roku 2018 jsme u příležitosti otevření nového interního pavilonu připravili a vydali stejnojmennou publikaci v níž můžete sledovat nejen průběh stavby, ale celou předchozí historii interní odbornosti v naší nemocnici. Publikaci si můžete prohlédnout i v elektronické verzi (soubor ve formátu pdf se zobrazí po kliknutí na obrázek či s využitím níže uvedeného odkazu).

NOVY_INTERNI_PAVILON_VSETINSKE_NEMOCNICE_2018_SMALL


V roce 2011 ke stoletému výročí otevření naší nemocnice vznikla publikace, která nejen bilancovala, ale také připomenula osudy lidí, pečujících o zdraví pacientů.

100_LET_NEMOCNICE_VE_VSETINE_SMALL