Sponzoring

Jsme velmi vděčni za sponzorskou pomoc, finanční i věcné dary, které pomáhají zlepšovat pacientské prostředí, nakupovat potřebné vybavení i přístroje. Rádi Vás budeme informovat o všech možnostech, vystavíme potřebné smlouvy, doklady. Děkujeme všem, kteří pomáhají

Kontaktovat můžete sekretariát Vsetínské nemocnice, tel. č. 571 490 101, sekretariat@nemocnice-vs.cz  nebo pracoviště komunikace a marketingu:

 • Ing. Lenka Plačková

 • tisková mluvčí
 • tel.: +420 571  818 106 | +420 737 251 967

 

Věnovat můžete: 

 • Finanční dar
 • Věcný dar
 • Dobrovolnickou činnost
 • Předání výtěžku akce (sportovní, kulturní, školní)
 • Inzerci ve zpravodaji
 • Nové i použité (a ještě zachovalé) hračky pro dětské oddělení – preferujeme omyvatelné
 • Potřeby pro klubové aktivity na oddělení následné péče – výtvarné potřeby, stolní hry, prostředky na úhradu canisterapie

Sponzorský účet Vsetínské nemocnice: Komerční banka, č. účtu 10030-29037851/0100


Tradiční partnerské akce:

 • Benefiční koncerty Základní umělecké školy Vsetín
 • Den dětí s ANNOU
 • Benefiční prodej baněk, porodnického ležáku (Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice)