Kvalita

Kvalita, respektive management kvality, je dnes klíčovým aspektem úspěšnosti jakékoliv organizace a implementace prvků systému managementu kvality je pro ni samozřejmostí. Poskytovatelé zdravotních služeb nejsou výjimkou. Přesto je management kvality v oblasti zdravotnictví relativně novou záležitostí, minimálně ve srovnání s ostatními odvětvími. O to dynamičtěji se ovšem rozvíjí.

Vsetínská nemocnice a.s. se kontinuálním zvyšování kvality zabývá již mnoho let.

  • všechny odbornosti laboratoří Vsetínské nemocnice a.s. splňují podmínky Auditu II NASKL
  • ve stravovacím provozu je zaveden systém HACCP – systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů
  • získali jsme certifikát o provedení externího klinického auditu na oddělení radiodiagnostiky.

V prosinci 2019 Vsetínská nemocnice úspěšně prošla náročným auditem Spojené akreditační komise (SAK) a získala certifikát, který je pro pacienty důležitým signálem, že jim v těchto zařízeních bude poskytnuta kvalitní a bezpečná zdravotní péče. Platnost certifikátu do 5. 12. 2022.

V říjnu 2022 Vsetínská nemocnice a.s. úspěšně absolvovala externí audit hodnocení kvality a bezpečí u České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče a získala certifikát kvality na další tříleté období. Kontinuální zvyšování kvality a bezpečí je dlouhodobým cílem Vsetínské nemocnice. První národní certifikát kvality – akreditaci – získala nemocnice poprvé v roce 2007, ještě o dva roky dříve, v roce 2005, mezinárodní certifikát ISO 9001.

 

Vsetínská nemocnice a.s. se každoročně zapojuje do celostátního průzkumu Nejlepší nemocnice a umísťuje se v anketě v rámci Zlínského kraje vždy na předních příčkách. V roce 2021 nás hlasování  vyneslo na první místo v kategorii ambulantních pacientů. Od roku 2016 jsme první příčku v některé z kategorií v rámci Zlínského kraje získali již poosmé.

 

Oddělení radiodiagnostiky úspěšně absolvovalo náročný Externí klinický audit České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví:

Oddělení patologické anatomie opakovaně splnilo podmínky Auditu II NASKL.
Úspěšně zvládlo 10. 10. 2022 také Audit R3 NASKL, čekáme na dodání osvědčení.

 

Oddělení klinické biochemie úspěšně absolvovalo Audit R3 NASKL:

 

Audit R3 NASKL úspěšně absolvovala také hematologicko-transfuzní oddělení a oddělení lékařské mikrobiologie:

Oddělení lékařské mikrobiologie je zapojeno do mezinárodní studie:

Laboratoř OLM se účastní zkoušení způsobilosti v oblasti lékařské mikrobiologie. Svými výsledky dosáhla požadovanou úroveň a splnila podmínky správné diagnostiky:

 

 

Certifikát komplexní péče o klienty s chronickými a komplikovanými ránami:

Stravování:

 

Galerie certifikátů: 

« z 2 »

Politika kvality ve Vsetínské nemocnici:

  • dokument ve formátu pdf zde.

Etický kodex zaměstnanců Vsetínské nemocnice:

  • dokument ve formátu pdf zde.