Kvalita

Kvalita, respektive management kvality, je dnes klíčovým aspektem úspěšnosti jakékoliv organizace a implementace prvků systému managementu kvality je pro ni samozřejmostí. Poskytovatelé zdravotních služeb nejsou výjimkou. Vsetínská nemocnice a.s. se kontinuálním zvyšování kvality zabývá již mnoho let.


V říjnu 2022 Vsetínská nemocnice a.s. úspěšně absolvovala externí audit hodnocení kvality a bezpečí u České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče a získala certifikát kvality na další tříleté období. Kontinuální zvyšování kvality a bezpečí je dlouhodobým cílem Vsetínské nemocnice. První národní certifikát kvality – akreditaci – získala nemocnice poprvé v roce 2007, ještě o dva roky dříve, v roce 2005, mezinárodní certifikát ISO 9001.

Podle hospitalizovaných pacientů je Vsetínská nemocnice nejlepší v rámci Zlínského kraje. Takové jsou výsledky ankety Nejlepší nemocnice 2023, kterou již tradičně pořádá HealthCare Institute. A úspěšná byla nemocnice také v celorepublikovém srovnání: třetí v oblasti reakce personálu na bolest pacienta, na bronzovou příčku ji odborníci umístili rovněž v kategorii kybernetické bezpečnosti.

Oddělení radiodiagnostiky úspěšně absolvovalo náročný Externí klinický audit České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví:

Oddělení patologické anatomie opakovaně splnilo podmínky Auditu II NASKL.

   

Oddělení klinické biochemie úspěšně absolvovalo Audit R3 NASKL:

Audit R3 NASKL úspěšně absolvovala také hematologicko-transfuzní oddělení a oddělení lékařské mikrobiologie:

  

Oddělení lékařské mikrobiologie je zapojeno do mezinárodní studie:

Laboratoř OLM se účastní zkoušení způsobilosti v oblasti lékařské mikrobiologie. Svými výsledky dosáhla požadovanou úroveň a splnila podmínky správné diagnostiky:

 

 

Certifikát komplexní péče o klienty s chronickými a komplikovanými ránami:

Stravování:

Politika kvality ve Vsetínské nemocnici:

Etický kodex zaměstnanců Vsetínské nemocnice: