Kvalita

Kvalita, respektive management female viagra kvality, je dnes klíčovým aspektem úspěšnosti jakékoliv organizace a implementace prvků systému managementu kvality je pro ni samozřejmostí. Poskytovatelé zdravotních best discount cialis služeb nejsou výjimkou. Přesto je management kvality v cialis tabs oblasti zdravotnictví relativně novou záležitostí, minimálně ve srovnání s female viagra ostatními odvětvími. O to dynamičtěji se ovšem rozvíjí.

Vsetínská nemocnice a.s. se kontinuálním zvyšování kvality zabývá již mnoho let.

  • všechny odbornosti laboratoří Vsetínské nemocnice a.s. splňují podmínky Auditu II NASKL
  • ve stravovacím provozu je zaveden systém HACCP – systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů
  • získali jsme certifikát o provedení externího klinického auditu na oddělení radiodiagnostiky.

V prosinci 2019 Vsetínská nemocnice úspěšně prošla náročným auditem Spojené akreditační komise (SAK) a získala certifikát, který je pro pacienty důležitým signálem, že jim v těchto zařízeních bude poskytnuta kvalitní a bezpečná zdravotní péče. Více ZDE.

Vsetínská nemocnice a.s. se každoročně zapojuje do celostátního průzkumu Nejlepší nemocnice a umísťuje se v anketě v rámci Zlínského best discount cialis kraje vždy na předních příčkách. V roce 2020 nás hlasování hospitalizovaných pacientů vyneslo na první místo v kategorii cialis tabs hospitalizovaných pacientů. Od roku 2016 jsme byli na první příčce již posedmé, dvakrát první také v kategorii ambulantních pacientů.

Oddělení radiodiagnostiky úspěšně absolvovalo náročný Externí klinický audit České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Oddělení patologické anatomie opakovaně splnilo podmínky Auditu II NASKL.

Oddělení klinické biochemie úspěšně absolvovalo Audit R3 NASKL.

 

 

 

Další certifikáty: 

 

 

Politika kvality ve Vsetínské nemocnici:

  • dokument ve formátu pdf zde.

Etický kodex zaměstnanců Vsetínské nemocnice:

  • dokument ve formátu pdf zde.