Informace o společnosti

Vsetínská nemocnice a.s. 

  • Sídlo: Nemocniční 955, 755 01  Vsetín
  • Zapsaná: v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2946
  • Zakladatel a jediný akcionář: Zlínský kraj, IČ 708 91 320, Třída T. Bati 21, 760 01  Zlín

  • IČ: 26871068
  • DIČ: CZ 26871068
  • Základní kapitál: 274 000 000,- Kč
  • Bankovní spojení: UniCredit Bank, 2109376609/2700

Kontaktní údaje: