Ceník

CENÍK SLUŽEB A ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ NEHRAZENÝCH z prostředků veřejného zdravotního pojištění, platný od 22. 5. 2024:

 

Ceník zdravotních a nezdravotních výkonů a služeb nehrazených
z prostředků
veřejného zdravotního pojištění – dle oddělení
(ceny včetně DPH)
Oddělení Výkon
Chirurgie Sklerotizace metličkových a retikulárních varixů – základní 648
Sklerotizace metličkových a retikulárních varixů – další 313
Jednorázová sonda k operaci křečových žil 18 855
Gynekologicko / Porodní Miniinterrupce do 8. týdne 4 380
Interrupce nad 8. – 12. týdnů 5 468
Laparoskopická sterilizace na žádost pacientky 9 711
Zavedení nitroděložního tělíska 1 721
Aplikace Rhesonativ 625 I.U. (Anti-D imunoglobulin) 2 ml 1 445
Aplikace Rhesonativ 625 I.U. (Anti-D imunoglobulin) 1 ml 802
Aplikace Igamad 1500 I.U. (Anti-D imunoglobulin) 1 668
Psychoprofylaxe – kurz předporodní přípravy (4 x 2 hodiny) cena 1 lekce 300
Výpis z knihy porodů 235
Tisk ultrazvukového snímku 117
Sepsání žádosti před interrupcí (s vyšetřením) 1 891
Entonox – inhalační anestezie u malých výkonů 643
Entonox – inhalační anestezie u porodu – cena za jednotku 643
Medikamentózní interrupce – bez hospitalizace 6 102
Sterilizace z jiných, než zdravotních důvodů provedená při SC (císařském řezu) 1 071
Cvičení těhotných  (kurz = 6 x 1 hodina) cena 1 hodiny 100
Vyšetření těhotné 1 163
Vyšetření těhotné s ultrazvukem 1 823
Plastika malých labií 20 371
Poskytnutí jednorázových plastových zrcadel 26
Cytologie gynekologická 343
HPV – DNA diagnostika metodou PCR, systémem firmy ROCHE cobas 4800 1 055
Vaginální napářka včetně bylinné směsi 110
Barevný tisk UZ snímku 10 x 15 cm 184
Jednorázová elektroda KTG 2 588
Tejpování po porodu – výkon 119
Tejpování po porodu – materiál (tejp 10 cm) 5
Pesar podpůrný flexibilní 278
Aplikace Intralipid 374
Akupunktura – stanovení diagnózy 700
Akupunktura – výkon 500
4DryField – dle aktuálních cen Lékárny DUO (prodejní cena bez DPH) 3 850
UNK / ORL Aplikace náušnic (obě uši) 303
Excize kožní léze od 2 do 10 cm 1 869
Vstupní prohlídka do rizika hluku 920
Preventivní prohlídka do rizika hluku 820
Kontrolní vyšetření po excizi kožní léze 547
Vyšetření pro řidičský průkaz 920
Nasoepifaryngoskopie rigidní optikou 1 484
Aplikace náušnice (jedno ucho) 231
Screeningové vyšetření sluchu novorozence 527
Centrální sterilizace Druh obalu / Objem v litrech:
Fólie plochá – parní sterilizace:
5 x 25 (0,5) 18
7 x 25 (0,75) 22
10 x 25 (1,0) 31
12 x 25 (1,2) 34
15 x 25 (1,5) 40
20 x 25 (2,0) 55
25 x 25 (2,5) 69
30 x 25 (3,0) 79
T1 – zátěžová 165
Fólie pro plazmovou sterilizaci samostatná:
5 x 25 (0,5) 11
7 x 25 (0,75) 12
10 x 25 (1,0) 14
15 x 25 (1,5) 23
20 x 25 (2,0) 33
25 x 25 (2,5) 40
30 x 25 (3,0) 53
Plazmová sterilizace (dle objemu sáčku):
5 x 25 (0,5) 28
7 x 25 (0,75) 34
10 x 25 (1,0) 41
15 x 25 (1,5) 74
20 x 25 (2,0) 110
25 x 25 (2,5) 157
30 x 25 (3,0) 184
COS 4DryField – dle aktuálních cen Lékárny DUO (prodejní cena bez DPH) 3 850
Interna Entonox – inhalační anestezie pro bezbolestný průběh vyšetření tlustého střeva (kolonoskopie) – cena za jednotku 660
Spirometrie (metoda průtok – objem) – preventivní vyšetření 582
Spirometrie (metoda průtok – objem) – v rámci vstupní prohlídky 652
Ergometrie (základní ergometrické vyšetření) – preventivní vyšetř. 1 462
Ergometrie (základní ergometrické vyšetření) – v rámci vstupní prohlídky 1 637
EKG – vyšetření internistou – vstupní prohlídka 354
EKG – vyšetření internistou – preventivní prohlídka 316
Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele, včetně vystavení lékařské zprávy – fakturace prohlížené osobě 1 291
Odběr žilní krve osoby podezřelé z požití alkoholu 580
Neurologie Vyšetření profesionálních řidičů – EEG s popisem – vstupní vyšetření 2 694
Vyšetření EMG – preventivní prohlídka v rámci rizika povolání 1 373
Vyšetření EMG – vstupní prohlídka v rámci rizika povolání 1 538
Cílené vyšetření neurologem 867
Kineziotapování – aplikace vlastní pásky 94
Kineziotapování – malý tape 149
Kineziotapování – velký tape 204
Kineziotapování – cross tape – velikost A 6
Kineziotapování – cross tape – velikost B 11
Kineziotapování – cross tape – velikost C 22
Infekční Komplexní vyšetření odborníkem na infekční choroby 1 806
Cílené vyšetření odborníkem na infekční choroby 911
Kontrolní vyšetření odborníkem na infekční choroby 455
Očkování na vlastní žádost 445
Apexxnar – dle aktuálních cen Lékárny DUO (doplatek pacienta)

lék je plně hrazen zdravotní pojišťovnou

Prevenar – dle aktuálních cen Lékárny DUO (doplatek pacienta)

lék je plně hrazen zdravotní pojišťovnou

TRN Komplexní vyšetření 1 721
Cílené vyšetření 867
Kontrolní vyšetření 435
Spirometrie – preventivní vyšetření 582
Spirometrie – vyšetření v rámci vstupní a výstupní prohlídky 594
Tuberkulin celkem (1 dávka) aplikace vč. vakcíny 607
BCG celkem (1 dávka) – aplikace vč. vakcíny 607
Pulsní oxymetrie 172
Kvantitativní stanovení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu 813
Psycholog Odborná terapeutická činnost psychologa – hodinová sazba 550
PLDD – pro děti a dorost

PLD – pro dospělé

Vstupní prohlídka do zaměstnání (bez přinesené zdravotnické dokumentace) 493
Vstupní prohlídka do zaměstnání (na základě přinesené zdravotnické dokumentace) 375
Výstupní prohlídka ze zaměstnání 311
Periodická prohlídka v průběhu zaměstnání 319
Výstupní, dispenzární prohlídka, prohlídka po ukončení práce v rizikovém prostředí – hodinová sazba 311
Vyšetření pro studium, brigády, tábory  (včetně potvrzení) 107
Vyšetření pro řidičský průkaz (včetně potvrzení) – základní, rozšíření 375
Vyšetření pro řidičský průkaz (včetně potvrzení) – prodloužení 279
Vyšetření pro rekondiční a rekreační pobyty (včetně potvrzení) 279
Vyšetření pro profesní průkazy (např. svářečský)(včetně potvrzení) 279
Vyšetření pro zdravotní průkaz (včetně potvrzení) 279
Vyšetření pro sportovní činnost (včetně potvrzení) 279
Očkování na vlastní žádost 253
Vakcíny Vakcíny dle aktuální nabídky a cen lékárny DUO (prodejní cena bez DPH)
Rehabilitace Fyzioterapeutické ošetření včetně kineziologického rozboru 644
Termoterapie (cena za 1 aplikaci) 156
Přístrojová lymfodrenáž  (cena za 1 aplikaci) 282
Svalový test – včetně vystavení zprávy 442
Kineziotapování – aplikace vlastní pásky 94
Kineziotapování – malý tape 149
Kineziotapování – velký tape 204
Kineziotapování – cross tape – velikost A 6
Kineziotapování – cross tape – velikost B 11
Kineziotapování – cross tape – velikost C 22
LASER terapie (cena za 1 aplikaci) 156
Rebox (cena za jednu aplikaci/15 min.) 156
Fyzioterapeutická péče 591
Měření rozsahu pohybu kloubu – včetně vystavení zprávy 161
Půjčovné týdenní za přístroj (Pericalm, inhalátor,…) 110
Vratná kauce za půjčení přístroje (Pericalm, inhalátor, …) 330
Lokální přístrojová kryoterapie 306
Fyzio cvičení (kurz = 6 lekcí x 45min) cena 1 lekce 105
Ortopedické vložky Easy Fit 3/4 780
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Blue A-D (cena za pár) 1 090
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Blue E-G (cena za pár) 1 220
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Black (cena za pár) 1 220
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Green A-D (cena za pár) 1 090
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Green E-G (cena za pár) 1 220
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Orange (cena za pár) 1 250
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Berry (cena za pár) 1 250
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Carbon (cena za pár) 1 250
Ortopedické vložky Trim-to-Fit OTC 3/4 (cena za pár) 820
Aplikace plynových injekcí 110
Ortopedické vložky Comfort Run MAX (cena za pár) 1 250
Ortopedické vložky Comfort Run THIN (cena za pár) 1 250
Celotělová masáž (1,5 hod) 1 000
Masáž zadní část těla (1 hod) 750
Masáž zad (30 min) 350
Baňkování (40 min) 500
Lymfatická masáž částečná (40 min) 450
Lymfatická masáž celková (75 min) 1 100
Sociální lůžka Ubytovací služby – cena za 1 den 219
Stravovací služby – cena za 1 den 179
HTO Krevní obraz + diff. + nátěr mikroskopicky 237,00
Krevní obraz + nátěr mikroskopicky 175,38
Vyšetření krevní skupiny – statim 632,00
Vyšetření krevní skupiny – v sérii 388,68
Ferinject inj.sol.1×10 ml – dle aktuálních cen Lékárny DUO (doplatek pacienta) 1 955
Sedimentace erytrocytů 66,36
Krevní obraz 47,40
Krevní obraz + diff. 109,02
Retikulocyty 110,60
Protrombinový test 172,22
Separace séra 33,18
Aktivovaný parciální tromboplastinový test 159,58
Fibrinogen 385,52
D dimery 445,56
Antitrombin 328,64
Krevní skupina rutina 293,88
Krevní skupina statim 537,20
Screening antierytrocytárních protilátek rutina 281,24
Screening antierytrocytárních protilátek statim 622,52
Žilní odběr 75,84
Žilní odběr děti 139,04
Kapilární odběr 64,78
OKB Toxikologický screening (1 proužek) 96
Kontrola glukometru 145
Mikrobiologie Vyšetření anti HIV /detekce antigenu a protilátek 1 436,22
Vyšetření anti HCV /detekce antigenu a protilátek 594,08
Vyšetření anti HBc total 594,08
Vyšetření HBsAg 402,90
Vyšetření anti HBs 594,08
Vyšetření anti HBc IgM 594,08
Vyšetření HBeAg 594,08
Vyšetření anti Hbe 594,08
LUES 361,82
Anti-Borrelia IgM + IgG (ELISA) 1 098,10
Anti-Borrelia IgM – konfirmace WB 2 813,98
Anti-Borrelia IgG – konfirmace WB 2 813,98
Zjištění protilátek proti COVID-19 v krvi 494
Zjištění protilátek proti COVID-19 v krvi, s vystavením certifikátu 624
RDG Rentgen hrudníku -v rámci vstupní prohlídky 393
Rentgen hrudníku – v rámci preventivní prohlídky 351
Uložení RTG snímku na CD nosiči 131
Nutriční specialisté Základní nutriční konzultace 643
Speciální nutriční konzultace 750
Opakovaná konzultace 321
Základní analýza složení těla bez interpretace 214
Základní BIA analýza těla s interpretací výsledků 482
Balíček služeb – stravovací plány na míru 3 750
Všeobecné + Administrativa Poplatek za žádost do domova pro seniory (vyjádření lékaře ONP) 308
Administrativní úkon na žádost pacienta (zpráva pro pojišťovnu) 242
Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace 660
Paušální cena za zpracování žádosti a vyhledání zdravotnické dokumentace vč. ostatních administrativních nákladů 385
Cena za kopírování (1 kopie, rozměr A4) 4
Cena za oboustrannou kopii (rozměr A4) 8
Administrativní úkon na žádost pacienta á 10 minut 83
Znovuvystavení potvrzení o uhrazení regulačního poplatku na žádost pacienta 22
Hospitalizace v jednolůžkovém pokoji – 1 den hospitalizace 550
Doprovod dítěte staršího 6 let – 1 den hospitalizace 482
Poplatek za 1 den stáže pro lékaře a farmaceuty vyjma rezidentů PL a PLDD 385
Poplatek za 1 den stáže pro nelékařské zdravotnické pracovníky 165
1 hodina semináře v rámci Vzdělávací akademie 165
AKK Sanitář standard 6 500
AKK Sanitář s rozšířenou výukou ČJ 73 138
Veterinární služby Urea 35
Kreatinin 33
Bilirubin 31
ALT 35
AST 35
ALP 35
GMT 40
Cholesterol 44
Triglyceridy 53
Glukosa 29
AMS 70
Separace 33
Moč + sediment 72
Kyselina močová 42
Vápník 37
Fosfor 33
Hořčík 39
Lipáza 375
Tyreotropin (TSH) 333
Tyroxin volný (FT4) 348
Celková bílkovina 29
Albumin 29
Sodík 40
Draslík 44
Chloridy 29
Krevní obraz bez diff. 50
Retikulocyty 123
Krevní obraz + diff. 123
Krevní obraz + nátěr mikroskopicky 178
Zhotovení nátěru 33
Obarvení nátěru 61
Analýza nátěru 64
Krevní obraz + diff. + nátěr mikroskopicky 252
CK 57
Fe 37
Doprava Služby oddělení dopravy
Přeprava materiálu osobním vozidlem, za 1 ujetý km 18
Přeprava materiálu osobním vozidlem, za každou započatou hodinu řidiče 308
Přeprava materiálu nákladním vozidlem, za 1 ujetý km 33
Přeprava materiálu nákladním vozidlem, za každou započatou hodinu řidiče 330
Zajištění sportovních akcí sanitním vozidlem s řidičem, za 1 ujetý km 31
Zajištění sportovních akcí sanitním vozidlem s řidičem, za každou započatou hodinu řidiče 330
Uvedené ceny za poskytované služby platí v pracovní dny, tj. v pondělí až pátek. Vzdálenost v km je počítána vždy ze stanoviště vozidel, tzn. ze Vsetínské nemocnice a.s., Nemocniční 955 Vsetín a zpět na stanoviště. Ve dnech pracovního klidu a ve svátcích se osobní náklady zvyšují o 30%.
Přeprava pacientů sanitním vozidlem na jejich žádost, paušální cena za 1 jízdu v obvodu města Vsetín (zpáteční jízda se počítá jako 2. jízda) 180
Příplatek za dalšího řidiče při nakládání imobilního pacienta v obvodu města Vsetín 165
Přeprava pacientů sanitním vozidlem na jejich žádost, cena za 1 km v pásmu do 20 km 30
Přeprava pacientů sanitním vozidlem na jejich žádost, cena za 1 km v pásmu 21 km – 60 km 29
Přeprava pacientů sanitním vozidlem na jejich žádost, cena za 1 km v pásmu 61 km – 100 km 28
Přeprava pacientů sanitním vozidlem na jejich žádost, cena za 1 km v pásmu 101 km – 300 km 26
Přeprava pacientů sanitním vozidlem na jejich žádost, cena za 1 km v pásmu nad 300 km 20
Přeprava doprovodu sanitním vozidlem, paušální cena za doprovod v obvodu města Vsetín 44
Přeprava doprovodu sanitním vozidlem, cena za doprovod v pásmu do 20 km 66
Přeprava doprovodu sanitním vozidlem, cena za doprovod v pásmu 21 km – 60 km 132
Přeprava doprovodu sanitním vozidlem, cena za doprovod v pásmu 61 km – 100 km 220
Přeprava doprovodu sanitním vozidlem, cena za doprovod v pásmu 101 km – 300 km 275
Přeprava doprovodu sanitním vozidlem, cena za doprovod v pásmu 301 km – 400 km 330
Přeprava doprovodu sanitním vozidlem, cena za doprovod v pásmu nad 400 km 440
Vzdálenost v km je počítána vždy ze stanoviště vozidel, tzn. ze Vsetínské nemocnice a.s., Nemocniční 955 Vsetín a zpět na stanoviště. Ceny za přepravu ve dnech pracovního klidu a ve svátcích se zvyšují o 30%.
Autodílny Služby autodílny a pneuservisu
Demontáž kola z osy 28
Montáž kola na osu 28
Demontáž pneu z disku 35
Montáž pneu na disk 35
Vyvážení včetně tělísek 80
Tělísko – disk ocelový 25
Tělísko – disk ALU 15
Oprava duše 150
Oprava pneu bezdušové 150
Ventil bezdušový – výměna 100
Likvidace pneu 50
Výměna 1 ks pneu 200
Výměna 4 ks pneu 800
Za 1 hodinu odpracovanou při údržbě a opravě vozidla 400
Připojení, načtení a smazání závad řídící jednotky pro vozy Evropa 500
Dezinfekce klimatizace vozidla 400
Stravování Menu 1 racionální 136
Menu 2 racionální 136
Menu 3 výběr 182
Menu 4 šetřící 136
Menu 5 diabetická 136
Menu 6 diabetická šetřící 136
Menu 7 vegetariánská 136
Menu 8 bezlepková 138
Hlavní jídlo 1 racionální 118
Hlavní jídlo 2 racionální 118
Hlavní jídlo 3 výběr 164
Hlavní jídlo 4 šetřící 118
Hlavní jídlo 5 diabetická 118
Hlavní jídlo 6 diabetická šetřící 118
Hlavní jídlo 7 vegetariánská 118
Hlavní jídlo 8 bezlepková 120
Polévka 1 racionální 18
Polévka 2 šetřící 18
Polévka 3 bezlepková 18
Byty, pronájem, parkování Pronájem ploch
Dlouhodobý pronájem (m2/rok)
Ordinace, vyšetřovny, pracovny sester, denní místnosti, kanceláře, čekárny 1 350
Šatny zaměstnanců 680
Prostory sociálního zázemí (WC, sprchy, úklidové místnosti) 400
Prodejní prostory 1 350
Sklady, archívy, ostatní provozní prostory 680
Uzavřené garáže 840
Garážové přístřešky 360
Plochy pro umístění výdejních automatů a reklamních TV dohodou
Cena za pronájem může být sjednána odlišně v závislosti na umístění a technické úrovni pronajaté plochy.
Krátkodobý pronájem (1 akce)
Příležitostný prodej ve vnitřních prostorách (plocha do 6m2/6hod) 770
Prezentace a přednášky ve vnitřních prostorách dohodou
Akce ve venkovních prostorách dohodou
Pronájem ploch pro reklamní účely (1 měsíc)
1m2 plochy na budovách – m2/1měsíc 1 320
1m2 plochy v areálu se stabilním podkladem 660
1m2 mobilní plochy v areálu 550
Formát A2 ve vývěskách areálu 330
Mobilní poutače ve vnitřních prostorách 330
Formát A3 na vnitřních nástěnkách 165
Podnájem bytů
Cena za podnájem a související služby je stanovena na základě cen a podmínek uvedených ve smlouvě o nájmu bytů.
Ubytování – ubytovna v areálu
Krátkodobý pobyt 1 – 7 nocí (1 lůžko/1 noc)
1lůžkový pokoj
314
Krátkodobý pobyt 1 – 7 nocí (1 lůžko/1 noc)
2lůžkový pokoj se spolubydlícím
258
Krátkodobý pobyt 1 – 7 nocí (1 lůžko/1 noc)
3lůžkový pokoj se spolubydlícími
202
Dlouhodobý pobyt 8 a více nocí (1 lůžko/1 měsíc)
1lůžkový pokoj
3 920
Dlouhodobý pobyt 8 a více nocí (1 lůžko/1 měsíc)
2lůžkový pokoj se spolubydlícím
2 352
Dlouhodobý pobyt 8 a více nocí (1 lůžko/1 měsíc)
3lůžkový pokoj se spolubydlícími
1 792
V případě obsazení vícelůžkového pokoje jednou osobou se účtuje cena za jednolůžkový pokoj.
Vjezd a parkování
Do 30 min 0
Nad 30 min za každou započatou hodinu (max. 300 Kč/den) 20
Poplatek za ztrátu parkovacího lístku 300
Nájemci budovy polikliniky s rezervovaným parkovacím místem (dle umístění) 5 000
Nájemci budovy polikliniky s rezervovaným parkovacím místem (dle umístění) 6 000
Zaměstnanci s nepřetržitým povolením bez garance parkovacího místa 1 500
Zaměstnanci s omezeným povolením na 1 rok bez garance parkovacího místa 800