Plán investičního rozvoje

Plán investičního rozvoje (generel) Vsetínské nemocnice a.s. schválili 23. května 2022 krajští radní. Jeho hlavním zadáním bylo docílit logické a funkční provázání zdravotnických činností, nezdravotnických provozů nemocnice, včetně dopravní obsluhy areálu. V první fázi by měl vzniknout nový funkční blok budov v těsné návaznosti na nový pavilon interních oborů.

Generel je rozdělen na několik etap. Už nyní je hotová rekonstrukce budovy M, kde byla vybudována nová serverovna a kam se na začátku letošního roku přestěhovalo oddělení informačních systémů. Zahájena je už také rekonstrukce pavilonu K, kde bude mimo jiné nově umístěno pracoviště hemodialýzy. Její dokončení je plánováno na příští rok.

Další informace ZDE.