Plán investičního rozvoje

Aktualizovaný plán investičního rozvoje (generel) Vsetínské nemocnice a.s. schválili 22. ledna 2024 krajští radní. Jeho hlavním zadáním bylo docílit logické a funkční provázání zdravotnických činností, nezdravotnických provozů nemocnice, včetně dopravní obsluhy areálu.

 

 

Ve formátu pdf: generel VSN 2023