Sanitářský kurz

Kvalifikační kurz SANITÁŘ

Vsetínská nemocnice a.s. pořádá akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář  zpravidla dvakrát ročně.

Kurz v podzimním termínu se  uskuteční  od 27. září do 25. listopadu 2024.

Cena kurzu: 6 500 Kč.

Uzávěrka přihlášek včetně dokladů o vzdělání a zdravotním stavu: 13. 9. 2024.

Vstupní podmínky do kurzu:

  • zájem o práci ve zdravotnictví
  • minimální věk 18 let
  • alespoň základní vzdělání
  • dobrý zdravotní stav (formulář k praktickému lékaři obdrží zájemci na personálním oddělení nemocnice)
  • očkování proti žloutence typu B.

Průběh výuky:

Teoretická a teoreticko – praktická část kurzu probíhá zpravidla v pondělí a pátek. Na ni navazuje praxe v rozsahu 80 hodin na odborných pracovištích a lůžkových odděleních Vsetínské nemocnice a.s.

Ukončení kurzu:

Závěrečná zkouška z praktické části a ústní zkouška z teoretické části. Po úspěšném ukončení kurzu získá absolvent Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání Sanitář dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Přihlašování:

Přihlášku do kurzu naleznete zde:  Přihláška AKK Sanitář

Vyplněnou přihlášku doručte osobně nebo elektronicky k rukám Mileny Štíchové, personální oddělení,  stichova@nemocnice-vs.cz.

Dotazy ke kurzu Vám zodpoví na telefonním čísle: 571 818 108.

 

Další informace:

  • Milena Štíchová

  • personalistka
  • tel.: +420 571 818 108

Odpovědi na nejčastější dotazy: 

Jaké jsou podmínky přijetí do kurzu?

Podmínku je ukončené min. základní vzdělání, věk nad 18 let, odpovídající zdravotní stav, očkování proti žloutence typu B nebo zahájení očkování (min. 2. dávka vakcíny).

Uhradí úřad práce kurz jako rekvalifikaci?

Podmínky, za jakých úřad práce uchazeči kurz uhradí, zjistíte přímo na úřadu práce nebo na  webových stránkách úřadu práce.
Nejčastěji se jedná o tzv. zvolenou rekvalifikaci – více ZDE.
O tu je nutné žádat úřad práce v předstihu alespoň 30 dnů před zahájením kurzu.

Jak kurz probíhá?

Ve sto hodinách teorie a osmdesáti hodinách praxe osvojíte všechny nezbytné znalosti a zkušenosti pro činnost sanitáře. Budete se dobře orientovat v provozu zdravotnických zařízení, poznáte základy epidemiologie, ochrany zdraví, bezpečnosti práce ve zdravotnických zařízeních, seznámíte se s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučíte se poskytovat první pomoc a budete ovládat základy ošetřovatelské péče. Teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách Vsetínské nemocnice a.s.

Čeká mne závěrečná zkouška?

Akreditovaný kvalifikační kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a úspěšnému absolventovi vydáno Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem. Absolvent bude kompetentní vykonávat činnost sanitáře.

Získám po absolvování kurzu práci ve Vsetínské nemocnici?

Úspěšným absolventům kurzu Vsetínská nemocnice nabízí možnost nástupu na lůžková oddělení. Seznam volných míst zde.

 

 

25_AKK_SANITÁŘ_RIJEN_LISTOPAD_2024