Zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních

Vzhledem k epidemiologické situaci v regionu a na základě doporučení hygieniků je od pondělí 5. února 2018 až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV na všech lůžkových odděleních Vsetínské nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V 5. kalendářním týdnu roku 2018 došlo na území okresu Vsetín k vzestupu hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) o 17 %, přičemž celková nemocnost dosáhla ke  2. 2. 2018 hodnoty 1 457/100 000 obyvatel. Vzestup byl i ve výskytu chřipkových onemocnění ILI, a to o 35 %. Na území Zlínského kraje již činí celková nemocnost ARI 1 687/100 000 obyvatel, oproti minulému týdnu došlo ve Zlínském kraji k nárůstu nemocnosti u akutních respiračních onemocnění o 16 % a u chřipek o 137 %.

„Dle této dynamiky, kdy došlo k vzestupu podílu chřipkových onemocnění, můžeme usuzovat, že celý Zlínský kraj je na počátku epidemie,“ uvedla MUDr. Jana Hošková, ředitelka odboru protiepidemiologického Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.