Konference Moderní trendy v hojení ran

Moderním trendům v hojení ran se bude věnovat konference, kterou připravuje Vsetínská nemocnice na čtvrtek 4. října 2018. Akce se uskuteční v prostorách vsetínského kina Vatra, zahájení konference je předběžně plánováno na 12.00 hodin. Významným hostem bude profesor MUDr. Luboš Sobotka, CSc., který bude přednášet o biologickém přístupu k hojení ran. Profesor Sobotka je uznávaným odborníkem v dané oblasti, členem zahraničních lékařských společností. Ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, kde řadu let působil, se podílel na vzniku III. interní kliniky, zaměřené na metabolickou péči o starší nemocné. MUDr. Sobotka se věnuje komplexnímu přístupu k léčbě, který zahrnuje i rehabilitaci, regeneraci organismu a zhojení ran. O své bohaté zkušenosti v oblasti ran se s návštěvníky konference podělí i zdravotníci ze Vsetína a jejich kolegové z dalších nemocnic Zlínského kraje. Prezentovat budou zajímavé kazuistiky, zkušenosti z využití moderních krytí, léčby defektů dolních končetin, syndromu diabetické nohy a dekubitů. Konference je určena všem zdravotníkům i dalším účastníkům se zájmem o danou problematiku, o akreditaci této akce jsme požádali i ČLK. Pro zaměstnance Vsetínské nemocnice bude vstupné zdarma, přihlašovat se mohou již nyní prostřednictvím personálního portálu Vema. Další zájemci prostřednictvím e-mailu: stichova@nemocnice-vs.cz, tel. 571 818 108 (viz níže).


 

Vsetínská nemocnice a.s. pořádá
krajskou odbornou konferenci

Moderní trendy v hojení ran

4. října 2018 od 12.00 hodin
Kino Vatra, Vsetín

 

11:30 – 12:00  Registrace účastníků

12:00 – 12:30  Zahájení konference, úvodní slovo

 1. programový blok:
 • Dekubity, co o nich ještě nevíme?
  Vladimíra Rohlíková, Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a.s.
 • Biologický přístup k hojení ran
  MUDr. Luboš Sobotka, CSc., III. Interní-gerontologickometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Městská nemocnice Hořice
 • Dolní končetina – poranění kamiónem (kazuistika)
  Marie Kašparová, Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a.s.
 • Bulózní erysipel u kardiaka
  Eva Žufanová; Magda Leskovanová, Uherskohradišťská nemocnice a.s.
 • Péče o rány starších pacientů
  Eva Žambochová, DiS., Interní klinika, Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s.

13:40 – 14:10 Přestávka

 1. programový blok:
 •  Defekty při syndromu diabetické nohy
  MUDr. Tomáš Bár, Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a.s.
 • Využití vlhkého hojení v praxi, kazuistika
  Anna Piskláková, DiS., Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a.s.
 • Léčba a hojení ran v KMN a.s.
  Marie Sedláčková, Kroměřížská nemocnice a.s.
 • Defekty dolních končetin, tepenné a žilní etiologie
  MUDr. Rostislav Čureček, Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a.s.
 • Péče o pergamenovou pokožku
  Mgr. Kateřina Palušáková, specialista na hojení ran, Sanatorium Ostrava- Jih

Předpokládané ukončení akce v 15.50 hodin.

Garant akce:

MUDr. Radim Slováček, primář chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice a.s.

Přihlašování:

Zaměstnanci Vsetínské nemocnice a.s. mají účast zdarma,
přihlášení prostřednictvím Portálu Vema.

Externí účastníci: registrační poplatek 250 Kč,

přihlášení a další informace: stichova@nemocnice-vs.cz, tel. 571 818 108.

Uzávěrka přihlášek: 25. 9. 2018

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
a je ohodnocena 4 kredity.  

Akci podporují společnosti DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., NewWaterMeaning s.r.o.,
Mölnlycke Health Care, s.r.o.