Dozorčí rada

  Ing. Miluše Miklíková

 předsedkyně dozorčí rady

 MUDr. Miroslav Adámek 

 člen dozorčí rady

 

 Ing. Martin Déva

 člen dozorčí rady

  Ing. Miroslav Hladík

člen dozorčí rady

  Mgr. Milena Kovaříková

člen dozorčí rady

   Ing. Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

 

Ing. Tomáš Pajonk

člen dozorčí rady

 

MUDr. Róbert Teleky

člen dozorčí rady