Představenstvo

 

  • MUDr. Radomír Maráček

  • předseda představenstva

  • Ing. Věra Prousková, MBA

  • místopředsedkyně představenstva

  • Mgr. Lucie Štěpánková

  • členka představenstva

  • Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada.
  • Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva.
  • Za společnost jedná místopředseda představenstva nebo alespoň 2 členové představenstva, přičemž tito za společnost podepisují tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.