Představenstvo

 

  • Ing. Martin Pavlica, MHA

  • předseda představenstva

  • Ing. Věra Prousková, MBA

  • člen představenstva

  • MUDr. Martin Metelka, MBA

  • člen představenstva

  • Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada
  • Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva
  • Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo společně alespoň dva členové představenstva, přičemž tito za společnost podepisují tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce