Táborníci si vyzkoušeli práci zdravotníků

Dvě desítky táborníků zavítaly ve čtvrtek 9. srpna 2018 na chirurgické a oční oddělení Vsetínské nemocnice, kde se děti dozvěděly o práci zdravotníků a mohly si také vyzkoušet, jak se měří tlak, monitorují životní funkce, vyšetřuje oko.Prohlédly si pomůcky – ty nejnovější i dnes již historické. Na očním oddělení mohly díky speciálním brýlím sledovat různé zrakové klamy, otestovat svůj hmat, prohlédly si rodící se minimuzeum zdravotnické techniky. Příměstský tábor Po stopách záchranářů organizuje partnerský oblastní spolek Českého červeného kříže Vsetín ve spolupráci s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje a naší Vsetínskou nemocnicí. Věříme, že jsme malé táborníky pomohli nadchnout pro zdravotnictví a budeme se s nimi setkávat i v budoucnu při mnoha dalších akcích.