NASKL 2 zvládly biochemie, mikrobiologie i hematologie

Nejen oddělení lékařské mikrobiologie, ale také oddělení klinické biochemie a hematologická část hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice zvládly na jedničku náročný audit Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře NASKL 2. Nemocnice již obdržela certifikáty, které jsou spolu s ostatními k vidění i na našem webu. „Audity se uskutečnily bez větších problémů, auditoři pracoviště chválili, jejich prostředí i nastavený systém kvality. Oddělením patří za přípravu i hladký průběh velké poděkování,“ komentoval manažer kvality Vsetínské nemocnice Ing. Libor Czeffer.

  • Oddělení klinické biochemie

        

  • Hematologicko-transfuzní oddělení

       

  • Oddělení lékařské mikrobiologie