Adventní koncert ozdobily dary za bezmála půl milionu

Krásné skladby a písně v podání žáků i učitelů Základní umělecké školy Vsetín zazněly na benefičním adventním koncertě v kapli sv. Růženy v areálu Vsetínské nemocnice. Mezi vzácnými hosty byli i zástupci společností Rozváděče Vsetín, které darovaly třicet tisíc korun k nákupu přístroje pro oddělení klinické biochemie, a také Reklamní agentury ANNA, jenž dlouhodobě spolupracuje se Vsetínskou nemocnicí. Nákup potřebného vybavení v letošním roce podpořila výtěžkem tomboly v rámci Dne dětí s ANNOU ve výší přes osm tisíc korun. Od roku 2003 to bylo již bezmála sto dvacet tisíc korun. Šek s nejvyšší částkou předala bezprostředně před koncertem přímo na interním oddělení společnost Indet Safety Systems. Nákup nového echokardiologického přístroje s jícnovou sondou podpořila částkou 450 tisíc Kč a odstartovala tak novou kampaň pro rok 2018 zaměřenou na vybavení právě budovaného interního pavilonu Vsetínské nemocnice.

« 1 z 2 »