Automatická linka urychlí diagnostiku histologických vzorků

Automatickou linku pro přípravu histologických preparátů a další vybavení za celkem více než 4 miliony Kč pořídila Vsetínská nemocnice pro oddělení patologické anatomie. Laboranti si velmi pochvalují především moderní barvící a lepící automat špičkové kvality, kterými disponuje pouze několik pracovišť v České republice. Nákup byl financován z evropských dotací v rámci integrovaného regionálního operačního programu IROP 31 – Zvýšení kvality návazné péče.

„Velmi si ceníme, že jsme díky evropským dotacím mohli získat špičkové přístroje, na které bychom jinak zřejmě nedosáhli,“ vysvětlila vedoucí laborantka Mgr. Věra Maňáková. Linka Tissue Tek zahrnuje dva automaty Prisma Plus Standard a Film Coverslipper, první z nich slouží k nabarvení, druhý k zalepení, pokrytí vzorku. „Znamenají pro nás velkou úsporu času, urychlí přípravu vzorku, odpadá přemisťování z přístroje do přístroje,“ dodala Maňáková. Barvící přístroj disponuje vyšší kapacitou, jednoduchou obsluhou pomocí barevné dotykové obrazovky, vzorky přepravuje robotické rameno. Lepící automat následně pokrývá obarvené preparáty speciálním filmem.

Patologická anatomie získala také tkáňový procesor nové generace, který dovoluje odvodňovací proces sepnout i dvakrát denně a tím umožňuje klinikům zahájit dřívější léčbu pacienta. Jedná se především o zpracování vzorků malých biopsií, jako jsou endoskopické vzorky, punkce prsu a prostaty, kterých stále přibývá. Moderní přístroj odvodňuje tkáně a připravuje biologický materiál k dalšímu zpracování. Využívá se v procesu diagnostiky u všech bioptických a biologických materiálů. „Ročně naše pracoviště provede bioptické vyšetření vzorků od více než osmi tisíc pacientů,“ doplnil primář MUDr. Petr Mičulka s tím, že bioptických vyšetření (biopsií), které zahrnují mikroskopickou diagnostiku tkáňových vzorků, částí nebo i celých orgánů, odebraných při operacích či dalších zákrocích, přitom rok od roku přibývá. Vyhodnocení vzorku má v procesu diagnostiky klíčovou roli. Jestliže se jedná o zhoubný nádor, je zapotřebí realizovat imunohistochemické vyšetření, ze kterého vychází onkolog, popřípadě chirurg, při stanovení dalšího léčebného postupu.