Čekárna pro dárce krve se změnila v rozhlasové studio

V rozhlasové studio se ve středu 13. června 2018 proměnilo hematologicko-transfuzní oddělení Vsetínské nemocnice. Přímo z čekárny pro dárce krve vysílalo živé vstupy internetové Kostka rádio. Přineslo řadu rozhovorů s tematikou dárcovství krve a krevní plazmy, moderátoři vyzpovídali dárce, pracovníky hematologicko-transfuzního oddělení i oblastní pobočky Českého červeného kříže Vsetín, která s nemocnicí spolupracuje na podpoře dárcovství a oceňování dárců krve. Akce byla připravena u příležitosti Světového dne dárců krve (připadá na 14. června), zaměřila se na oslovení mladých, budoucích dárců, kteří studentské rádio pravidelně poslouchají. „K odběru dnes přišlo pětačtyřicet dárců. Akce oslovila i několik prvodárců, především z řad studentů, ale také pedagogů Střední školy Kostka,“ zhodnotila Marie Kašparová, vrchní sestra oddělení.