Cena ředitelky nemocnice pro maturantky Ivetu a Elišku

Cenu ředitelky Vsetínské nemocnice pro letošní rok získaly úspěšné maturantky Iveta Horká a Eliška Matušková. Ocenění je již pátým rokem udělováno absolventkám střední zdravotnické školy, zohledňuje jejich působení na odděleních Vsetínské nemocnice v rámci odborné praxe, odborné dovednosti, vztah k pacientům. Na cenu nominují vrchní sestry a jejich pracovní týmy.

„Obě se aktivně zapojily i do pomoci nemocnici v době pandemie,” připomenula ředitelka nemocnice Ing. Věra Prousková, zároveň popřála oběma oceněným hodně úspěchů v osobním i pracovním životě. Studentky pomáhaly v době mimořádných opatření na chirurgické JIP a na takzvané žluté stanici, která pečovala o pacienty s podezřením na COVID-19. „Chci moc poděkovat za pomoc a spolupráci také zdravotnické škole jako celku, jsme za ni velmi vděční. Odborné učitelky nám velmi pomohly v letošní nelehké situaci,” dodala ředitelka. Zvládnout náročnou epidemiologickou situaci pomáhalo Vsetínské nemocnici celkem devět mediků a devět studentek zdravotnických oborů na středních, vyšších odborných či vysokých školách. Velkou pomocí na vstupním kontrolním pracovišti (triáž) bylo také jedenáct odborných učitelek partnerské zdravotnické školy (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín). Cena byla tentokrát předána v rámci porady vrchních sester v knihovně Vsetínské nemocnice. Přítomen byl i ředitel školy Mgr. Martin Metelka.