Dárci krve si vyzkoušeli i poskytování první pomoci

Nejen darovat krev či zapsat se do registru dárců kostní dřeně mohli ve středu 29. května 2019 zájemci v prostorách hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice. Vyzkoušeli si také masáž srdce na modelu a další zásady první pomoci. Záštitu nad akcí převzal vsetínský oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK).

Darování krve s Českým červeným křížem se uskutečnilo ve Vsetíně poprvé, s místní organizací však Vsetínská nemocnice spolupracuje pravidelně, ať již při organizaci řady preventivních akcí, tak při oceňování dárců. „Podpora dárcovství patří neodmyslitelně k naší práci, stejně jako nácvik první pomoci a vzdělávání, školení v této činnosti. Myšlenka na podporu odběru vznikla náhodně, ale určitě to byl dobrý nápad, přišlo hodně dárců, mnozí z nich poprvé. Už nyní se domlouváme na dalším společném náboru a odběru krve,“ komentovala Jana Sklářová z ČČK Vsetín.

   

„Prvodárců přišlo patnáct, což je velmi dobré. Celkem jsme odebrali krev od sedmdesáti pěti příchozích. Spojení s nácvikem první pomoci bylo fajn, rádi uvítáme patrony i pro další odběry krve či krevní plazmy,“ uvedla vrchní sestra hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice Marie Kašparová.

Darování krve si poprvé vyzkoušel také pětadvacetiletý Martin Škorňa ze Vsetína. „Přišel jsem s přítelkyní Zuzanou, která krev už několikrát darovala, inspirovala mě. A motivace? Dárcovství je určitě dobrá věc, každý může krev někdy sám potřebovat,“ dodal s úsměvem. Mezi prvodárci byla také šestice pracovníků Městského úřadu Vsetín. „Oslovila nás akce s Českým červeným křížem a přijdeme zase,“ uvedla Marcela Kvapilová, která kolegy ke společnému dárcovství vyzvala

Odběry krve od dobrovolných dárců probíhají ve Vsetínské nemocnici vždy ve středu, v prostorách moderního pavilonu Patologie a centrálních laboratoří (3. podlaží). K dispozici je zde bezplatné wifi připojení k internetu, televizor v čekárně pro dárce krve i knihobudka. Na odběr je zapotřebí se předem objednat na tel. čísle 571 818 605. Podrobnější informace najdou zájemci na webu Vsetínské nemocnice.

Dárcovství krve pomáhá zachraňovat lidské zdraví a životy. Krev hraje stále v medicíně nezastupitelnou roli. Nelze ji uměle vyrobit. Je jí potřeba při léčbě popálenin a dalších úrazů, operacích (zejména plicních, ortopedických, gynekologických, komplikovaných porodech, transplantacích) a další léčbě.