Do nemocnice i nadále s rouškou

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky MZDR_16214/2020-4/MIN/KAN platí nadále ve zdravotnických zařízeních povinnost povinnost nosit roušky, respektive ochranné prostředky dýchacích cest.

Plné znění příslušného článku daného opatření: 

S účinností ode dne 1. července 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou všechny osoby ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb a zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby mimo zdravotnické zařízení povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař, jako např. pokud je to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.

Plné znění mimořádného opatření ve formátu pdf:  MOMZ1_7_2020

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto opatření.