Evakuovali oddělení následné péče, naštěstí jen cvičně

Zakouřený prostor se zhoršenou viditelností, pokus o hašení běžnými prostředky a následné přivolání hasičského záchranného sboru. Takový byl začátek požárního cvičení, které se odehrálo v pátek 8. září 2023 v prostorách oddělení následné péče. Cílem byla cvičná požární evakuace, zdravotníkům při ní pomáhali a v rolích figurantů se představili studenti partnerské střední zdravotnické školy (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín).

 „Na oddělení následné péče je většina pacientů s pohybovými obtížemi či zcela imobilních. Jejich evakuace v případě požáru by byla o to složitější, právě proto jsme se rozhodli provést nácvik v tomto objektu,“ vysvětlil bezpečnostní technik Ing. Jan Skácal. Jak celý zásah vlastně probíhal? „Vrchní sestra zpozorovala požár a volala podle požárně poplachových směrnic na ohlašovnu požárů. Ve vzájemné kooperaci s personálem se snažili uhasit požár vlastními silami, což ale nepostačovalo. Proto přivolali na pomoc hasičský záchranný sbor. Do příjezdu hasičů personál prováděl evakuaci pacientů, kteří byli nejvíce ohrožení požárem a shromažďovali pacienty před budovou následné péče,“ dodal bezpečnostní technik s tím, že si v praxi ověřili, co mají již naučeno teoreticky. Personál postupoval podle předem nacvičených postupů. „Vyzkoušeli si evakuaci schodištěm a výtahem. Nasimulovali jsme si situaci, že bychom nebyli schopni využít schodiště či výtah a evakuovali jsme i s pomocí výškové techniky. Cvičení splnilo, co jsme očekávali, a rád bych poděkoval všem, kteří se na něm podíleli,“ zhodnotil bezpečnostní technik.

Hašení požárů ve zdravotnických zařízení patří podle záchranářů k nejnáročnějším a má svá specifika. Proto také zodpovědně přistupují k nácviku evakuací při mimořádných záležitostech. „Na místo přijely tři jednotky, první tu byla jednotka profesionálních hasičů ze Vsetína, kteří tahali nahoru dopravní vedení s vodou. Bylo nahlášeno, že se jedná o požár jedné místnosti, který se nerozšířil dál, takže stačil tento jeden proud. Pak se provádělo hašení a postupná evakuace osob,“ komentoval vedoucí cvičení Bogdan Bocek. Podařila se i evakuace s pomocí plošiny. „U požáru výškové budovy je obvyklé, že součástí výjezdové jednotky je záchranný žebřík, nebo záchranná plošina. Je to pro případ, že by byly osoby uvězněné ve vyšších patrech. Pak je potřeba tyto osoby evakuovat právě s pomocí této výškové plošiny,“ dodal vedoucí cvičení.

„Nácvik evakuace byl náročný a všichni jsme si na vlastní kůži uvědomili, že ostrý zásah s reálnými pacienty by byl ještě mnohem náročnější. Je to pro nás cenná zkušenost,“ reagovala vrchní sestra oddělení následné péče Mgr. Adriana Šimková.