Jarní prevence v galerii nabídla trojici vyhledávaných akcí

Bezmála pět stovek zájemců využilo trojici jarních preventivních akcí, kterou připravila Vsetínská nemocnice ve spolupráci se Smetanovou obchodní galerií. Sérii uzavřela Akce Čisté ruce, která nabízela možnost kontroly správné hygieny rukou a měření krevního tlaku.

„Preventivní akce u příležitosti Světového dne hygieny rukou pořádáme již řadu let. Nejprve bezmála deset let na základních školách, později u lékárny v poliklinice, letos máme premiéru ve Smetanově obchodní galerii. Zájem byl opravdu velký, správnou hygienu rukou si tentokrát nechaly zkontrolovat dvě stovky lidí všech věkových kategorií,“ hodnotila epidemiologická sestra Ľubica Srbová s tím, že v covidové době byla hygiena rukou v centru pozornosti, nyní je důležitost této základní prevence, nejúčinnější pro omezení přenosu infekčních nemocí, opět trochu opomíjena. „Objevují se znovu tradiční chyby: lidé zapomínají při mytí ponejvíce na konce prstů, palce,“ dodala. Speciální UV lampa chyby rychle odhalila, tým představil správný postup mytí rukou, připomenul nejdůležitější zásady. Preventivní akce byla připravena ve spolupráci s partnerskou zdravotnickou školou (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín).

Dvě stovky lidí oslovila i předchozí, dubnová akce, která byla zaměřena na záchranu lidského života, nácvik srdeční masáže na modelu. Prevence byla uspořádána u příležitosti Světového dne zdraví, záštitu převzalo anesteziologicko-resuscitační oddělení Vsetínské nemocnice. „Probírali jsme resuscitaci, první pomoc při epileptickém záchvatu, dušení. Mnozí lidé mají v oblasti první pomoci ještě zastaralé informace, co se týká vytahování jazyku z pusy, umělého dýchání z plic do plic a podobně. Snažíme se jim předat jednoduchou informaci, aby vše zvládli, pokud to bude zapotřebí,“ komentovala vrchní sestra ARO Zdeňka Gajdošová. Nejdůležitější je podle ní neignorovat lidi kolem, v krizové situaci zachovat klid a rozvahu, přivolat zdravotnickou záchrannou službu, kde dispečerka vyzve k dalšímu postupu. Ve frekventované Smetanově obchodní galerii si lidé také vyzkoušeli využití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), přístroje pro laickou resuscitaci, který dnes mají k dispozici mnohá sportoviště či nákupní centra.

Celou sérii akcí ve Smetanově obchodní galerii zahájila březnová prevence Pro zdraví ženy, která nabídla samovyšetření prsu na modelu a poradnu s porodní asistentkou gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské nemocnice. K dispozici byly informace o kurzech předporodní přípravy, cvičení pro těhotné, ženské bylinné napářce, vybavení porodnice a využívaných metodách.

Vsetínská nemocnice každoročně připravuje na dvě desítky preventivních akcí.  Většina se koná u Lékárny DUO v poliklinice. Na květen jsou naplánovány dvě prevence, první z nich zaměřená na  rozpoznání příznaků cévní mozkové příhody a možnosti její léčby (15. 5. 2024, 8.00 – 12.00 hodin), další pak v závěru měsíce, zaměřena bude na děti. V rámci ROKU V POHYBU se akce konají i mimo nemocnici, partnerem pro jarní část prevencí v pohybu“ se stala právě Smetanova obchodní galerie.

 

Akce Čisté ruce: 

 

Zachraň život: 

 

Pro zdraví ženy: