K Mezinárodnímu dni sester gratuluje a poděkování posílá ředitelka nemocnice

K Mezinárodnímu dni sester gratuluje a všem sestrám a dalším zdravotníkům za jejich práci děkuje ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková: 

„Vážené a milé sestry, ráda se připojuji k mnoha gratulacím, které dnes dostáváte. Vaše práce je nesmírně odpovědná, náročná, vysoce kvalifikovaná, je pro ni potřeba nadšení, pozitivní vztah k lidem, ochota pomáhat a samozřejmě také empatie. Je to spousta vlastností, dovedností a zkušeností, které musíte mít, znát a ovládat. Celá společnost by měla k vaší práci i k vám samotným přistupovat s obrovskou pokorou a díkem. Děkuji vám všem, které jste, vlastně kteří jste, protože jsou mezi vámi i muži, byli okamžitě připraveni na změny, které aktuální pandemie přinesla. Že jste přistoupili na změny pracovního prostředí i pracovních režimů, že jste nepodlehli panice a zůstali jste připraveni nadále naplňovat poslání vás, sester. Že jste dokázali skloubit i svůj osobní a rodinný život s tímto náročným obdobím. Celý letošní rok je věnován sestrám a porodním asistentkám, a to v rámci Mezinárodního roku sester a porodních asistentek. Byla připravena spousta akcí v celém světe, v naší republice, ale i v naší nemocnici, které bohužel koronavirová pandemie zastavila nebo minimálně omezila. Věřím však, že ve druhé polovině roku budeme schopni naše plány aspoň částečně naplnit a že i touto cestou budeme moci vyjádřit dík a úctu k vaší práci. Užijte si dnešní den, buďte zdrávi, buďte i nadále takoví, jaké vás znám. A na závěr si dovolím připojit poznámku, že i když je dnes den sester, věnuji tyto řádky a slova všem našim zdravotníkům, bez rozdílu vzdělání či jejich pracovního zařazení.“

S úctou

Ing. Věra Prousková
ředitelka Vsetínské nemocnice.

 

Právě na Mezinárodní den sester se měla konat před Ministerstvem zdravotnictví ČR slavnostní vernisáž výstavy JSEM SESTRA k ukončení mezinárodního projektu Nursing now, naplánována byla i řada dalších doprovodných akcí po celé republice. Ve Vsetíně se měl konat průvod městem k nemocnici, koronavirus ale změnil plány. Po dohodě s partnery vznikla videoprezentace, jako přání sestrám a porodním asistentkám k mezinárodnímu dni. „Naše nemocnice byla jednou z vybraných institucí, kde významný český fotograf, vsetínský rodák, profesor Jindřich Štreit fotografoval práci sester. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem zdravotníkům, nejen za spolupráci při vzniku fotografií, ale především za nelehkou práci v posledních týdnech,“ dodal náměstek pro ošetřovatelskou péči Mgr. Pavel Šupka.