Líbila se dětská nemocnice pod širým nebem, švihadla i prohlídky pracovišť

Čtyři stovky školáků ze Vsetína, Nového Hrozenkova i Horní Lidče, ale také zájemci o prevenci z řad dospělých návštěvníků. Taková je statistika v pořadí již devátého ročníku Dne s nemocnicí. Připraven byl nácvik první pomoci, transportu zraněného, zaujala i dětská nemocnice pod širým nebem, velký zájem byl také o autogramiádu hokejistů VHK ROBE Vsetín. Bohatý program korunovalo krásné počasí, které vyšlo na jedničku.

Program byl tentokrát ušit školákům přímo na míru. Na nejmladší čekala kontrola správné hygieny rukou, prohlídka převozové sanitky, informace o zdravých potravinách a také návštěva dětské nemocnice pod širým nebem. Dětské oddělení představilo na prostranství před pavilonem K všechny typy lůžek, které využívá, i s ukázkou přístrojové techniky. „Jen místo dětských pacientů jsme tentokrát měly panenku a plyšáky,“ poznamenala s úsměvem jedna ze sester. Cílem jejich prezentace bylo moderní a hravou formou představit dětem, že není důvod se ošetření bát, ale také inspirovat je pro volbu povolání.

Školáci pátých a šestých tříd si vyzkoušeli první pomoc, transport zraněného, audiologickou komoru, zázemí pro dárce krve, laboratoře, ale také workshop se švihadly. Cvičili také nejstarší školáci, pro ně si aktivitu přímo uprostřed areálu připravilo rehabilitační oddělení. „Kromě protahovacích cviků jsme představili také senzomotorický chodník, bosu, nestabilní čočky a ukázali, jak je možné pracovat s chodidlem,“ uvedla vedoucí fyzioterapeutka Mgr. Pavlína Matějčková. Velmi důležitý je před prázdninami i nácvik první pomoci. „Zaměřili jsme se na pomoc intoxikovanému kamarádovi. Případů přibývá a je zapotřebí vědět, jak postupovat. Ukazujeme jim, kam by to mohlo zajít, kdyby přehnali konzumaci alkoholu, drog,“ dodala vrchní sestra ARO Zdena Gajdošová.

Velkým pomocníkem Dne s nemocnicí je partnerská zdravka (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín), zapojil se také Zdravotnický záchranný sbor ZK a Hasičský záchranný sbor ZK, Český červený kříž Vsetín, Alcedo Vsetín, akci podpořila společnost Kayaku Safety Systems.