Loni se narodilo více chlapců než dívek a také pětkrát dvojčata

Ve Vsetínské nemocnici se loni narodilo během 791 porodů celkem 796 dětí. Více bylo chlapců, na svět jich přišlo 407, zatímco děvčátek se narodilo 389. Rok 2020 byl bohatý na dvojčata, ta ve vsetínské porodnici přivítali hned v pěti případech.

Ve srovnání s rokem 2019 bylo porodů méně a to o 73. Důvodem byla probíhající pandemie koronaviru, která neumožnila rodit ve Vsetíně zahraniční klientele. Tři děti přivedly na svět covid pozitivní maminky. „V minulém roce jsme všichni poznali něco nového. Stav i situace se velmi rychle vyvíjely, pokyny se střídaly, bylo to bezesporu náročné období pro pacientky, rodinné příslušníky i sloužící personál. Přesto hodnotím uplynulý rok jako úspěšný. Naučili jsme se nové dovednosti, získali další zkušenosti, museli přijmout nová opatření, dokázali najít další potřebnou míru tolerance. A i když jsme museli čelit různým omezením, narodila se u nás spousta krásných dětí,“ konstatoval Jiří Hlavinka, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské nemocnice.

Loňský rok postavil vsetínské porodníky před nutnost provést celou řadu komplikovaných zákroků. Mezi ně lze zařadit dvě stovky císařských řezů, nebo 27 případů vakuumextrakce, což je metoda sloužící k usnadnění porodu hlavičky dítěte. Naopak takzvaný klešťový porod nebyl nutný ani v jednom případě.

Z hlediska volby jmen preferovali rodiče v minulém roce spíše ta tradiční, u chlapců přibylo nejvíce Jakubů, Janů, Jiřích a Ondřejů, u děvčátek vítězily Eliška, Tereza, Adéla nebo Veronika. Ale objevila se i netradiční jména jako Samo, Timon, Nahtaniel, Zara, Lara, Zemrie či Tiyamika.

Mezi největší klady roku 2020 řadí porodnice ve Vsetíně množství příznivých ohlasů, které obdržela. „Řada maminek nás hodnotila velmi kladně, což nás opravdu těší. Jsme rádi, že je vsetínská porodnice vyhledávána a doporučována. Víme, že poskytujeme ženám péči v životních obdobích, která jsou pro ně velice důležitá, a budeme se tuto péči snažit poskytovat i nadále co nejlépe,“ ujistila Petra Kašparová, vrchní sestra vsetínského gynekologicko – porodnického oddělení.