Magnetická rezonance: nově i vyšetření břicha a pánve

Vsetínská nemocnice rozšířila spektrum vyšetření v rámci magnetické rezonance. Kromě diagnostiky mozku, páteře a kloubů jsou nově možná i vyšetření břicha a pánve. Pracoviště magnetické rezonance bylo otevřeno v říjnu loňského roku a za čtyři měsíce provozu jej využilo již více než sedm set pacientů.

Primářky radiodiagnostického oddělení MUDr. Blanky Ludvové jsme se zeptali, která konkrétní vyšetření byla v rámci magnetické rezonance nově zavedena? „Jedná se o plánovaná vyšetření, nejčastější tenkého střeva u Crohnovy nemoci a jiných nespecifických střevních zánětů, ale také vyšetření ložisek jater, sleziny, nadledvin a ledvin, vyšetření žlučových cest a pankreatického vývodu, případně nádorů konečníku,“ vysvětlila s tím, že jsou možná také vyšetření děložního hrdla nebo prostaty k posouzení stádia onemocnění či sledování efektu léčby.

V porovnání s CT vyšetřením umožní magnetická rezonance lépe zhodnotit měkké tkáně. Primárně je indikovaná zvláště v dětském věku, u dospělých většinou následuje po vyšetření ultrazvukem a CT, a to k upřesnění či doplnění některých nálezů. Jasnou výhodou magnetické rezonance je, že nezatíží pacienta ionizujícím zářením,“ dodala primářka.

Zájem o vyšetření magnetickou rezonancí je veliký. „Prosíme pacienty, aby se dopředu omlouvali, pokud se nemohou na objednaný termín dostavit. Blokují termíny ostatním pacientům a prodlužují objednací dobu,“ vyzvala primářka s tím, že kontaktní telefon pro objednávání na magnetickou rezonanci či zrušení termínu je 571 818 626. Požádala rovněž odesílající lékaře, aby vyplňovali aktualizované žádanky, jejichž formulář je k dispozici na webu oddělení. Tam také pacienti najdou informace k potřebné přípravě před vyšetřením.

  • stránky radiodiagnostického oddělení ZDE