Místostarosta předal dar a poděkoval zdravotníkům

Hygienické potřeby, mycí gely a další kosmetiku v celkové hodnotě bezmála dvacet tisíc korun předal místostarosta Vsetína Ing. Tomáš Pifka do rukou primářky (oddělení následné péče) MUDr. Zuzany Vojtěchové a vrchní sestry Bc. Bohdany Bambuchové, setkal se také s ředitelkou nemocnice Ing. Věrou Prouskovou. Předvánoční darování se stalo již tradicí a zástupci města každoročně sledují další významná zlepšení v této oblasti péče. 

Někdejší léčebna dlouhodobě nemocných v letošním roce změnila název, transformovala se v oddělení následné péče. „Změnilo se složení pacientů, stále častěji jsou k nám překládání k doléčení pacienti z neurologie, chirurgie, ortopedie, interny. Snížil se průměrný věk hospitalizovaných pacientů i průměrná doba hospitalizace,“ vysvětlila vrchní sestra oddělení Bc. Bohdana Bambuchová. Pavilon, kde oddělení následné péče sídlí, začal využívat název Triangl, v němž souzní jak následná, geriatrická, tak i rehabilitační péče.

Od loňského setkání byla dokončena modernizace dalších dvou podlaží. V přízemí vznikla nová tělocvična se zázemím pro ergoterapii, ambulantním sektorem, kde pracuje lékařská pohotovostní služba pro dospělé a nově je zde přemístěna také nutriční ambulance. „Každým rokem sledujeme obrovský rozvoj, který je vidět na každém kroku,“ komentoval místostarosta Vsetína Ing. Tomáš Pifka.

V uplynulých čtyřech letech však bylo změn mnohem více – dokončena výměna oken, budova byla zateplena a získala novou fasádu, modernizací prošel také interiér. Zrekonstruována byla všechna podlaží, obnovena lůžka, multifunkční stolky, ale také kuchyňky, vyměněny podlahové krytiny, zmodernizovány koupelny a toalety, doplněny rehabilitační a polohovací pomůcky

Místostarosta Ing. Tomáš Pifka si v doprovodu ředitelky Ing. Věry Prouskové rovněž prohlédl rostoucí stavbu nového interního pavilonu, který s oddělením následné péče bezprostředně sousedí. „Jako kdysi léčebně dlouhodobě nemocných, bude rok příští věnován internímu oddělení, respektive dovybavení nového interního pavilonu,“ naznačila ředitelka. Společně s místostarostou Ing. Tomášem Pifkou poděkovali zdravotníkům oddělení následné péče za jejich náročnou práci, popřáli krásné vánoční svátky a hodně zdraví do roku 2018.

« 1 z 2 »