Zahájena modernizace Lékárny DUO v poliklinice

V pátek 25. května 2018 začala modernizace prodejních prostor Lékárny DUO v poliklinice Vsetínské nemocnice. Stavební práce včetně nového vybavení jsou kalkulovány na zhruba 3,5 milionu Kč. Modernizaci uhradí ze svých prostředků Vsetínská nemocnice, která je majitelem objektu. Lékárna v poliklinice bude po dobu zhruba čtyř týdnů pro klienty uzavřena. Pacienti však mohou využívat Lékárnu DUO v hlavním areálu Vsetínské nemocnice, jejíž provozní doba je mimořádně rozšířena do 17.00 hodin.

Lékárna v poliklinice pochází z 80. let 20. století, její vybavení a prostorové uspořádání však již nevyhovovalo moderním požadavkům, standardům systému práce s léčivy a rostoucímu počtu klientů. Cílem je modernizace prostor, zpříjemnění prostředí pro klienty i pracovníky lékárny, ale především umožnění dalšího rozšíření nabídky a služeb lékárny, která je oblíbená mezi pacienty polikliniky, využívají ji také klienti z širokého okolí i privátní ambulance.

„Zrekonstruujeme prodejní a výdejní prostor, odstraní se konstrukce výdejních boxů, instaluje nová podlaha, podhledy, klimatizace, osvětlení a nové vstupní dveře. Novinkou bude rozšíření prostor věnovaných zdravotnickým potřebám a rozšíření daného sortimentu,“ nastínil průběh a cíl prací vedoucí ekonomického odboru Vsetínské nemocnice Ing. Marek Rolný, který se na přípravě modernizace podílel. Uvedl rovněž, že v prostorách lékárny bude instalován moderní nábytek, veškeré úpravy umožní pružněji reagovat na potřeby klientů lékárny a v konečném důsledku i zkrátí čekání na vydání léků.

Stav před modernizací:

 

Vizualizace:

Těšíme se do nového: