Nemocnice přiblíží žákům práci neurologie a rehabilitace

Ukázky z práce zdravotníků představí Vsetínskou nemocnici na Dni otevřených dveří zdravotnické školy (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín), které se uskuteční v pátek 8. listopadu 2019 od 8.00 do 16.00 hodin a v sobotu 9. listopadu od 8.00 do 12.00 hodin. „Cílem je oslovit žáky osmých a devátých tříd základních škol a jejich rodiče, odpovědět na otázky, týkající se volby povolání a budoucího uplatnění ve zdravotnictví. Vloni se mohli na Dni otevřených dveří příchozí dozvědět více o činnosti anesteziologicko-resuscitačního oddělení a nutričních terapeutek, v letošním roce je čekají zajímavosti z oblasti neurologie a rehabilitace,“ uvedl náměstek pro ošetřovatelskou péči Vsetínské nemocnice Mgr. Pavel Šupka.

Témata volí nemocnice nejen jako představení svých oborů, seznámení s oblastí zdravotnictví, zdravotníky, ale také, aby mladí lidé získané znalosti využili při dalším studiu i v běžném životě. Seznámí se tak se zásadami správného sedu, stoje, tak, aby předešli bolestem zad. Dozvědí se, co se může skrývat za bolestmi hlavy, jak jim předcházet, co je migréna, jak si počínat, kdyby kamaráda postihl záchvat, jaké projevy má epilepsie a podobně.

Vsetínská nemocnice se účastní řady akcí, týkající se volby budoucího povolání, kariérového poradenství, představujících práci ve zdravotnictví. „Úzce spolupracujeme s naší partnerskou, vsetínskou zdravotnickou školou, ale i dalšími školami a organizacemi. Naposledy jsme se účastnili Burzy práce a přehlídky škol ve Vsetíně, ale čekají nás i další setkání, tentokrát na vysokých školách,“ dodal náměstek pro ošetřovatelskou péči.