Noc kostelů: v nemocniční kapli zahrají Zvonky dobré zprávy

Kaple sv. Růženy v areálu Vsetínské nemocnice se stane jedním z míst, kde se lidé potkají v pátek 25. května 2018 v rámci Noci kostelů. Na programu bude od 17.00 hod. vystoupení nejmladší části hudebního souboru Zvonky dobré zprávy. Jeho členové se do nemocnice vracejí po půl roce, v závěru roku 2017 měli jedno ze svých prvních vystoupení právě na oddělení následné péče. I tentokrát budou hrát jak moderní, tak klasické skladby v originální úpravě.

O souboru:

ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY byly založeny v Kateřinicích v roce 2011, v současné době jsou jediným hudebním souborem v České republice, který se hře na ruční zvonky věnuje. Starší část souboru již koncertovala na řadě míst České republiky, i za jejími hranicemi. Zahráli v Betlémské kapli, i v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. Mladší část souboru je přípravkou, kde se mohou mladí hudebníci seznámit se specifiky hry na ruční zvonky a připravit na koncertování se svými staršími kolegy. Ve svém repertoáru mají i klasické skladby vážné hudby, ale také specifické ztvárnění moderní hudby.

O kapli:

Návštěvníci programu v rámci Noci kostelů se rovněž dozvědí více o stavbě samotné. Kaple sv. Růženy má krásnou akustiku a výjimečnou atmosféru. Byla postavena v roce 1911, rozhodující podíl na jejím vzniku měla rodina Thonetů. Manželka velkostatkáře a majitele továrny na nábytek Theodora Thoneta, paní Rosa Thonetová, se rozhodla kapli postavit vlastním nákladem a vypracováním projektu pověřila stavitele Thonetovy firmy, architekta Huberta Fleischmanna. Ten projektoval kapli v neorománském stylu, čímž se její vzhled poněkud lišil od původní secesní nemocniční budovy, kterou projektoval vsetínský stavitel Michal Urbánek. Kaple sloužila především řeholním sestrám, ale také pacientům, ostatnímu personálu i veřejnosti, křtili se zde novorozenci. Koncem druhé světové války se zde podařilo ukrýt nové přístroje a vybavení z gynekologicko-porodnického a UNK oddělení. Jen pár hodin před tím, než objekty zabrala armáda. Řádové sestry působily v nemocnici až do roku 1956, kdy musely nemocnici opustit a odjet do Fryštáku. Z kaple se na dlouhá léta stal sklad civilní obrany. Po listopadu 1989 byla kaple vrácena zpět do vlastnictví římskokatolické církve, byly zde provedeny potřebné opravy a rekonstrukce. Biskup Jan Graubner následně kapli posvětil a znovu otevřel pro potřeby veřejnosti, v současnosti se zde konají pravidelné bohoslužby.