Patologie…! ? Odborný seminář představí spektrum péče

Poukázat na chyby v preanalytické fázi, informovat o možnostech vyšetření, představit bioptický, nekroptický i cytologický provoz oddělení patologické anatomie, takové jsou cíle odborného semináře s názvem Patologie… ! ? Akce se uskuteční 8. října 2019 od 14.30 hod. v knihovně Vsetínské nemocnice.

„Opakovaně nás trápí nežádoucí situace v preanalytické fázi, nejčastěji nedostatečné množství fixační tekutiny, nevhodná velikost nádoby, nesprávná topografie a mnohé další,“ uvedla vedoucí laborantka oddělení patologické anatomie Mgr. Věra Maňáková s tím, že správná fixace má zásadní význam pro následné zpracování vzorku. Oddělení ale nechce jen opakovat potřebná doporučení. Laboranti si připravili i další zajímavé přednášky. „Nacházíme se v oblasti s vysokým výskytem onemocnění štítné žlázy, ve Vsetíně se často operují a histologie štítné žlázy patří k nejčastějším peroperačním vyšetřením. Zatím jsme tuto problematiku neprezentovali, věříme, že bude zajímat, jak zdravotníky z naší nemocnice, tak pracovníky soukromých ambulancí, které bychom rovněž chtěli oslovit,“ dodala vedoucí laborantka. Příchozí se seznámí rovněž s péčí o zemřelého a následným vyšetřením tkání odebraných při pitvě. „Budeme se snažit poradit v praktických otázkách, vysvětlit například, zda a proč odstranit či neodstranit kanylu, poradit v oblastech, které jsou popsány ve standardu, ale přesto se v nich často chybuje,“ vysvětlila vedoucí laborantka, která bude prezentovat závěrečný příspěvek odborného semináře, nazvaný Cytologie, aneb proč nevynechat prevenci u gynekologa.

„V oblasti cytologie se u nás na oddělení věnujeme například vyšetřování hrudních punktátů, ascitů nebo mozkomíšního moku. Tyto tekutiny zpravidla neobsahují příliš mnoho buněk, z našeho úhlu pohledu, mozkomíšní mok je pak dominantní záležitostí oddělení klinické biochemie, proto jsme se rozhodli pohovořit o vyšetření cytologických stěrů odebraných při preventivním prohlídce. Vzorky ze screeningových vyšetření děložního čípku u nás nevyšetřujeme, ale následně zpracováváme tkáň děložního čípku, tzv. konizát. Prevence nádoru děložního čípku je pro každou ženu nezbytná, proto chceme ukázat a vysvětlit, jak takové vyšetření probíhá,“ uvedla Mgr. Věra Maňáková.

Spolu s ní budou na odborném semináři přednášet Bc. Jana Maléřová, Bc. Pavla Kroupová, Robert Fic a Marcela Václavíková. Zaměstnanci mají účast zdarma, přihlásit se mohou prostřednictvím Portálu Vema. Poplatek pro externí účastníky je stanoven na 300 Kč, přihlášky u Mileny Štíchové
(stichova@nemocnice-vs.cz, tel. 571 818 108). Informace rovněž na webu Vsetínské nemocnice.