Odborníci pomohou zájemcům s péčí o blízkého

Pečovat v domácím prostředí o svého blízkého, který je upoután na lůžko, případně má problémy s pohybem či hybností, bývá velmi obtížné. Pomoci může seminář pro veřejnost, který připravil nadační fond ZŮSTANEME DOMA ve spolupráci se Vsetínskou nemocnicí. Akce se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2019 od 15.30 hodin ve 3. podlaží oddělení následné péče Vsetínské nemocnice.

Seminář s praktickými ukázkami je určen všem, kteří v domácím prostředí pečují o svého blízkého či se na tuto eventualitu připravují. „Víme, že příbuzné často trápí zvládání některých dovedností, například správné polohování, výběr vhodné hygienické pomůcky a podobně. Na setkání si mohou vyzkoušet také bezpečné přemísťování nemocného z lůžka na židli či křeslo, správné provádění hygienické péče, aniž by si sami způsobili problémy s bolestmi páteře,“ komentoval náměstek pro ošetřovatelskou péči Vsetínské nemocnice Mgr. Pavel Šupka. Vstup na akci je zdarma, zájemci by se měli předem přihlásit na tel. 571 818 110, případně elektronicky na e-mail: supka@nemocnice-vs.cz.

Posláním nadačního fondu ZŮSTANEME DOMA je zvýšení kvality života v průběhu stárnutí nebo nemoci, s cílem podpořit rozhodnutí seniora či nemocného žít doma ve svém přirozeném prostředí a podpořit tím autonomii rozhodování o svém životě. Nadační fond pomáhá podporovat rodinné příslušníky a další osoby v zapojení do péče o jejich blízké a podporuje rodiny, které se ocitly na hranici společenského nebo sociálního postavení, organizuje setkávání osob, které pečují nebo se chystají pečovat o rodinného příslušníka, pořádat pro ně semináře a zajistí jejich edukace v základních ošetřovatelských dovednostech, a to mimo jiné i ve spolupráci s nemocnicemi, domovy důchodců a dalšími zařízeními.

 

Péče o nemocné v domácím prostředí_VS