Představila novinky v hojení ran přímo v domově seniorů

Zkušenosti z oblasti hojení ran předává všeobecná sestra Vladimíra Rohlíková společně s dalšími kolegy ze Vsetínské nemocnice na vzdělávacích akcích po celé České republice, na organizaci dalších přednášek a konferencí v regionu se sama podílí. Neváhá poradit, předvést správný postup při převazech, využití moderních materiálů, a to i na akcích pro veřejnost či v domovech pro seniory. Vždy sama zdůrazňuje, že je součástí týmu: společně s lékaři individuálně přistupují ke každému pacientovi, usilují o zhojení rány s využitím všech dostupných prostředků. S poděkováním za činnost Vladimíry Rohlíkové se na nás obrátili pracovníci Sociálních služeb Vsetín.

„Chtěla bych poděkovat paní Rohlíkové za školení na téma Hojení ran, které realizovala přímo u nás v Domově seniorů Karolinka. Naše pracovnice byly velmi rády, že se mohly dozvědět novinky z dané oblasti, seznámit se s využitím nových materiálů a způsobů, jak tyto materiály používat, ale i objednávat, tak, aby byly dostupné pro naše klienty, což povede ke zkvalitnění péče a urychlení celého procesu hojení ran,“ vysvětlila vedoucí péče o klienta Jana Orságová, vysoce hodnotila spolupráci s Vladimírou Rohlíkovou.

„Chtěla bych ocenit její profesionální přístup, praktické i teoretické zkušenosti, kterou jsou na velmi vysoké úrovni. Po teoretické části, jsme byli přímo u jednotlivých klientů a řešili jsme společně, jak u jednotlivých klientů dále postupovat. Ještě jednou děkuji a budu se těšit na další spolupráci,“ dodala vedoucí péče o klienta.