Příbuzní se zajímali o praktické rady i ukázky polohování

Spoustu informací i praktických rad, jak pečovat v domácím prostředí o nemocného, získali příbuzní na prvním setkání, které v prostorách buy viagra for women oddělení následné péče připravil nadační fond ZŮSTANEME DOMA ve spolupráci se buy viagra for women Vsetínskou nemocnicí. Příchozí se zajímali o správné polohování a bezpečné přemísťování blízkého, který má levitra cheapest best buy lowest cost problémy s pohybem či hybností, ale také o rady, kde získat polohovací lůžko, potřebné pomůcky.

„Manžel je po mozkové mrtvici, přišla jsem se přesvědčit, jestli postupuji správně,“ uvedla jedna z přítomných žen. Příchozích byly levitra cheapest best buy lowest cost bezmála cialis generic dvě desítky a jejich příběhy se často opakovaly. „Program našeho setkání vždy uzpůsobujeme přáním a potřebám příbuzných, snažíme se reagovat na problémy, s kterými přicházejí, které je právě trápí, pomoci jim praktickou ukázkou,“ uvedla Marie Muroňová z nadačního fondu ZŮSTANEME DOMA. Nejčastěji se příchozí zajímají právě o správné polohování, výběr vhodné https://www.lekar.bg/79039/us-viagra/ hygienické pomůcky, správné provádění hygienické péče a manipulování s pacientem, aniž by si sami způsobili problémy s bolestmi páteře.

Zájemci se ve Vsetíně dozvěděli také o využití kluzných podložek a polohovacích cialis generic pomůcek, i možnostech, kde je koupit. Získali základní informace o prevenci dekubitů u dlouhodobě ležících pacientů, ale i o https://www.lekar.bg/79039/us-viagra/ mikropolohování, které je možné využít například v průběhu noci.

„Program setkání byl bohatý, velmi dobře připravený, přinesl zájemcům množství užitečných informací i poznatků, které jistě v náročné péči o své blízké využijí. Ve spolupráci s nadačním fondem budeme pokračovat, už dnes plánujeme další setkání na podzimní měsíce,“ zhodnotil náměstek pro ošetřovatelskou péči Vsetínské nemocnice Mgr. Pavel Šupka. Další seminář pro veřejnost se uskuteční 3. října 2019 opět od 15.30 hodin v prostorách oddělení následné péče Vsetínské nemocnice.  „Často se stává, že zájemci na setkání zavítají opakovaně, je to zcela přirozené, protože zdravotní stav jejich příbuzných se mění a s ním i problémy, které potřebují řešit,“ dodala Marie Muroňová.

Posláním nadačního fondu ZŮSTANEME DOMA je zvýšení kvality života v průběhu stárnutí nebo nemoci, s cílem podpořit rozhodnutí seniora či nemocného žít doma ve svém přirozeném prostředí a podpořit tím autonomii rozhodování o svém životě. Nadační fond pomáhá podporovat rodinné příslušníky a další osoby v zapojení do péče o jejich blízké a podporuje rodiny, které se ocitly na hranici společenského nebo sociálního postavení, organizuje setkávání osob, které pečují nebo se chystají pečovat o rodinného příslušníka, pořádat pro ně semináře a zajistí jejich edukace v základních ošetřovatelských dovednostech, a to mimo jiné i ve spolupráci s nemocnicemi, domovy důchodců a dalšími zařízeními.