Příbuzným poradí s péčí o nemocného v domácím prostředí

Usnadnit péči o nemocného v domácím prostředí, předat informace, zkušenosti, poradit s polohováním, zajištěním hygieny, odpovědět na dotazy. Takové jsou cíle setkání s pečujícími, které připravila Vsetínská nemocnice ve spolupráci s nadačním fondem Zůstaneme doma. Akce se uskuteční ve středu 6. 3. 2024 od 15.00 hodin ve 4. patře interního pavilonu (H) Vsetínské nemocnice.

Příbuzní se dozvědí o správném polohování, výběru vhodných hygienických pomůcek, zásadách bezpečného přemisťování a dalších potřebných technikách v péči o nemocného. Jednotlivé postupy si v případě zájmu mohou i vyzkoušet. „Program našeho setkání vždy uzpůsobujeme přáním a potřebám příbuzných, snažíme se reagovat na problémy, se kterými přicházejí, které je právě trápí, pomoci jim praktickou ukázkou,“ uvedla Marie Muroňová z nadačního fondu  Zůstaneme doma. Klade vždy důraz na správné provádění hygienické péče a manipulování s pacientem, aniž by si sami příbuzní způsobili problémy s bolestmi páteře. Poradí s pořízením kluzných podložek, polohovacích pomůcek a dalšího potřebného vybavení.

Nově je do programu zapojen i zdravotně-sociální pracovník Vsetínské nemocnice Bc. Radim Bleša, který poskytne základní orientaci v oblasti sociálních služeb v našem regionu, připojí informace o možnostech péče o seniory a osoby s postižením, o získání příspěvku na péči.

Zájemci o účast se mohou přihlásit právě u zdravotně-sociálního pracovníka Vsetínské nemocnice Bc. Radima Bleši, tel. 571 818 269, mobil: 737 251 966, e-mail: blesa@nemocnice-vs.cz