Provoz nového CT přístroje slavnostně zahájen

Za účasti představitelů Zlínského kraje, Města Vsetína a dalších spolupracujících organizací byl v pátek 7. června 2019 ve Vsetínské nemocnici slavnostně zahájen provoz nového výpočetního tomografu. Po otevření nového interního pavilonu před půl rokem tak Vsetínská nemocnice vstoupila do další etapy rozvoje, obnovy vybavení.  Nové moderní CT v hodnotě bezmála osmnáct milionů korun nahrazuje již vysloužilý tomograf, který ve Vsetínské nemocnici fungoval od roku 2007. Na nový přístroj získala nemocnice dotaci z evropských prostředků, a to v rámci programu Zvýšení kvality návazné péče, který podporuje modernizaci zdravotnické techniky a dalšího vybavení nemocnic. Nové vybavení je hrazeno z dotací Evropské unie. Vsetínská nemocnice uspěla s projekty, které mají pomoci zvýšit kvalitu návazné péče.

    

„Přál bych zdravotníkům i pacientům, aby nová přístrojová technika dobře sloužila. Všem, kteří využívají evropských fondů, moc děkuji,“ uvedl při slavnostním přestřižení pásky Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje. „Pro nemocnici je právě výpočetní tomograf základní technologií zejména v diagnostice úrazů a dalších akutních stavů. V této hornaté části Zlínského kraje je naprosto nezbytný a jsem tedy rád, že se nám daří čerpat evropské dotace právě na tato zařízení,“ doplnil Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

Výpočetní tomograf AQUILION PRIME SP je moderním přístrojem nové generace, v této konfiguraci se jedná o první instalaci v České republice.  „Od starého přístroje se liší především vyšším počtem kvalitnějších detektorů, vyšetření probíhá mnohem rychleji, trvá řádově několik sekund, což je komfortní zvláště pro pacienta. Nutnost zadržet dech při vyšetření je podstatně kratší. Lékař získá obraz vyšetřovaného orgánu ve výborné kvalitě a snáze odhalí případné onemocnění,“ uvedla primářka radiodiagnostického oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Blanka Ludvová. Výrazně se zlepší kvalita zobrazení, zvláště při vyšetření cév, střev, ale i jiných, běžně prováděných vyšetření plic, břicha a mozku. CT přístroj umožní díky modernímu způsobu rekonstrukce obrazu i výrazné snížení dávky záření. Konstrukce přístroje s nosností stolu do 205 kilogramů umožní vyšetření i objemnějších pacientů.

Ve Vsetínské nemocnici se díky dotacím z fondů Evropské unie připravují další nákupy přístrojů a vybavení v celkové hodnotě více než 180 milionů korun. Nemocnice bude dovybavena špičkovou zdravotnickou technikou na téměř všech odděleních. „Obnoví se veškerá zobrazovací technika, tedy kromě CT to budou i všechny rentgeny a také ultrazvukové přístroje na další oddělení. Pacienty bude zajímat dokončení kompletní výměny nemocničních lůžek za moderní, elektricky polohovatelná, která již znají z nového interního pavilonu. Modernizovat se bude veškeré vybavení operačních sálů – operační stoly, operační světla, anesteziologické přístroje, operační technika včetně laparoskopických sestav a nástrojů a kontejnerových systémů pro centrální sterilizaci. Nová monitorovací technika bude pořízena na anesteziologicko-resuscitační oddělení a chirurgickou jednotku intenzivní péče, obnoveny budou i plicní ventilátory na ARO. Špičkovými analyzátory a dalším speciálním zařízením budou dovybaveny laboratoře nemocnice, ale dovybaveno bude například i rehabilitační oddělení na poliklinice i na jednotlivých pracovištích v naší nemocnici,“ informovala ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková.