Sanitářský kurz ZDARMA: přihlášky stále přijímáme

Do 24. září jsou přijímány přihlášky do podzimního akreditovaného sanitářského kurzu. Ve Vsetíně mají tyto vzdělávací akce již dlouholetou tradicí. Nyní však Vsetínská nemocnice přichází se zajímavou novinkou. Zájemci, kteří se ještě před zahájením kurzu rozhodnou pracovat ve Vsetínské nemocnici, budou mít kurzovné zdarma.Účastníky kurzu čeká sto hodin teorie a osmdesát hodin praxe, během nichž si osvojí nezbytné znalosti a dovednosti pro práci sanitáře. Budou se dobře orientovat v provozu zdravotnických zařízení, poznají základy epidemiologie, ochrany zdraví, bezpečnosti práce, seznámí se s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučí se poskytovat první pomoc a ovládat základy ošetřovatelské péče. „Teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách Vsetínské nemocnice. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou a úspěšnému absolventovi vydáno Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem,“ uvedla personalistka Vsetínské nemocnice Milena Štíchová. Podmínkou přijetí je ukončení minimálně základního vzdělání, věk nad 18 let, odpovídající zdravotní stav a očkování proti žloutence typu B nebo zahájení očkování (minimálně druhá dávka vakcíny).

„Uchazeči, kteří se před nástupem do kurzu zaváží po úspěšném absolvování pracovat alespoň jeden rok ve Vsetínské nemocnici, nemusí platit kurzovné a výuka je jim nemocnicí poskytnuta bezplatně,“vysvětlila personalistka. Připomenula, že běžná cena kurzovného je 5.800 Kč. Další sanitářský kurz bude zahájen 1. října 2018, přihlášky budou přijímány do 24. září 2018. Další informace, kontakty a přihlášku najdou zájemci na webu Vsetínské nemocnice v sekci Kariéra.

Ve Vsetínské nemocnici v současné době pracuje šest desítek sanitářů. „Sanitáři se nejčastěji uplatňují na lůžkových odděleních, nicméně řada z nich pracuje také v ambulantních provozech, v různých laboratořích, ale také například na centrálních operačních sálech, donáškové službě nebo v lékárně. Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že i práce sanitářů v nemocnici může být velmi různorodá s ohledem na typ pracoviště. Nejčastěji se podílejí na doprovodu pacientů, péči o jejich hygienu, podávání stravy, transportu materiálu a dalších obslužných činnostech. Profese sanitáře je důležitým článkem našich pracovních týmů,“ doplnil náměstek pro ošetřovatelskou péči Mgr. Pavel Šupka.

Ilustrační fotografie ze závěrečných praktických zkoušek.