Setkání poradí, jak pečovat o nemocného v domácím prostředí

Řadu důležitých informací a praktických rad, jak pečovat o nemocného v domácím prostředí, získají zájemci ve středu 6. 9. 2023 od 15.30 hodin ve 4. patře pavilonu H (nová interna). Na setkání, které naplánovala Vsetínská nemocnice společně s nadačním fondem Zůstaneme doma, budou k dispozici praktické ukázky správného polohování, bezpečného přemísťování a dalších potřebných technik. Odborníci budou odpovídat na otázky, které pečující osoby kladou nejčastěji. Letos se obdobné setkání koná již potřetí.

„Program našeho setkání vždy uzpůsobujeme přáním a potřebám příbuzných, snažíme se reagovat na problémy, se kterými přicházejí, které je právě trápí, pomoci jim praktickou ukázkou,“ uvedla Marie Muroňová z nadačního fondu  Zůstaneme doma. Nejčastěji se příchozí zajímají právě o správné polohování, výběr vhodné hygienické pomůcky, správné provádění hygienické péče a manipulování s pacientem, aniž by si sami způsobili problémy s bolestmi páteře. Odborníci radí s prevencí proleženin, využitím a pořízením kluzných podložek a polohovacích pomůcek.

Posláním nadačního fondu ZŮSTANEME DOMA je zvýšení kvality života v průběhu stárnutí nebo nemoci, s cílem podpořit rozhodnutí seniora či nemocného žít doma ve svém přirozeném prostředí a podpořit tím autonomii rozhodování o svém životě. Nadační fond pomáhá podporovat rodinné příslušníky a další osoby v zapojení do péče o jejich blízké a podporuje rodiny, které se ocitly na hranici společenského nebo sociálního postavení, organizuje setkávání osob, které pečují nebo se chystají pečovat o rodinného příslušníka, pořádat pro ně semináře a zajistí jejich edukace v základních ošetřovatelských dovednostech, a to mimo jiné i ve spolupráci s nemocnicemi, domovy důchodců a dalšími zařízeními.

Zájemci se mohou přihlásit u zdravotně-sociálního pracovníka Vsetínské nemocnice Bc. Radima Bleši, tel. 571 818 269, mobil: 737 251 966, e-mail: blesa@nemocnice-vs.cz

 

Další informace k akci: 

 

Ke stažení ve formátu pdf: pecujici_zari_2023

 

Jak probíhá setkání: