Startuje kampaň Společně pro novou internu

Vsetínská nemocnice zahájila kampaň SPOLEČNĚ PRO NOVOU INTERNU, jejímž prostřednictvím chce oslovit a požádat místní podniky, organizace i obce a města ke spolupráci při zajišťování finančních prostředků pro nákup vybavení nového interního pavilonu, jenž bude sloužit obyvatelům celého regionu. Prvním počinem je významný sponzorský dar společnosti INDET SAFETY SYSTEMS a.s. ve výši 450 tisíc Kč.

 Skelet nového interního pavilonu je před dokončením, uvnitř objektu již probíhá výstavba příček, práce na elektrorozvodech a klimatizaci. Investorem stavební části, která má být hotova koncem léta, je Zlínský kraj, celkové náklady činí více než dvě stě čtyřicet milionů korun. Nákup vybavení pavilonu zajišťuje Vsetínská nemocnice. „Z projektu vychází částka sedmdesát pět milionu korun. Dodavatele budeme samozřejmě vybírat ve veřejných zakázkách, a tak předpokládáme, že vysoutěžená cena bude nižší,“ vysvětlila ředitelka nemocnice Ing. Věra Prousková.

Tým oddělení centrálního nákupu ve spolupráci se zdravotníky v současné době aktualizuje požadavky a připravuje jednotlivé veřejné zakázky, ekonomové hledají možnosti financování. „Pokud budeme hradit celou částku ze svých prostředků, zpomalí se rozvoj dalších oblastí. Nemocnice by potřebovala obnovit zdravotnickou techniku na mnoha pracovištích, což však zatím ekonomika, byť jsme už čtvrtým rokem v ziskovém hospodaření, neumožňuje. Vnitřní zadlužení, které se projevuje právě morálně zastaralým vybavením pracovišť, způsobuje neuhrazená ztráta z minulých let. Byť se ji už podařilo v posledních letech snížit o 40 mil. Kč, stále vykazuje hodnotu kolem 90 mil. Kč. Proto budeme rádi, pokud nám s financováním pomohou podniky a organizace, města a obce v regionu. Každá pomoc je vítaná. Podpořit mohou projekt jako takový finančně nebo třeba i nákupem konkrétního dohodnutého vybavení,“ komentovala ředitelka nemocnice.

Nakupovat se budou například přístroje pro gastroenterologii, kardiologii, neurologii, vybavení moderní jednotky intenzivní péče, monitorovací systém pacientů, modernizovat se bude většina lůžek. Zapotřebí také bude nové vybavení čekáren, ambulancí, od nábytku, židlí až po drobné, ale nepostradatelné doplňky. Podrobnosti budou postupně zveřejněny na webu nemocnice, sociálních sítích, ve zpravodaji Vsetínská nemocnice informuje. Připravována je také dvojice benefičních akcí, z nichž první se uskuteční koncem dubna, druhá v závěru kalendářního roku.

Nový interní pavilon je pro region nezbytností, nabídne moderní zázemí pro pacienty i zaměstnance. Pokoje budou mít vlastní sociální zařízení, přibudou vyšetřovny, moderně vybavená jednotka intenzivní péče, ambulantní sektor. Pacienti potřebují určité soukromí, což bude v nové budově zajištěno na odpovídající úrovni, budou zde komfortnější možnosti manipulace s pacientem i léčby samotné. Stávající interní pavilon funguje nepřetržitě od roku 1911, byl původní hlavní nemocniční budovou.

Prvním počinem projektu je sponzorský dar INDET SAFETY SYSTEMS a.s. ve výši 450 tisíc Kč. Určen je na nákup echa (echokardiografu) s jícnovou sondou pro interní oddělení. Echokardiografie umožňuje vyšetření srdce, v současnosti je základní a pravděpodobně i nejrozšířenější zobrazovací diagnostickou metodou. Nezatěžuje organismus zářením, není nutno před vyšetřením podávat kontrastní látku. Jícnová sonda snímá srdce přes stěnu jícnu a vyšetření je přesnější, například pro diagnostiku infekční endokarditidy, nitrosrdečních sraženin a zkratů. INDET SAFETY SYSTEMS a.s. patří k nejvýznamnějším podporovatelům Vsetínské nemocnice, v minulých letech společnost přispěla na nákup lůžek na několika odděleních, ale také pomohla s nákupem potřebných přístrojů.

 

Další informace pro firmy a dárce: 

  • Ing. Lenka Plačková

  • PR manažerka
  • tel.: +420 571  818 106 | +420 737 251 967

  • Milena Kotrlová

  • asistentka ředitelky
  • tel.: +420 571 818 101