Valašský Medik Klub motivuje studenty již počtvrté

Vsetínská nemocnice zahájila již čtvrtý ročník originálního vzdělávacího projektu Valašského Medik Klubu, jehož prostřednictvím nabízí středoškolákům se zájmem o studium lékařství (a dalších souvisejících oborů) bližší seznámení se zdravotnictvím, prohloubení znalostí nad rámec středoškolských osnov.

Program je rozdělen do deseti celků, v průběhu školního roku se účastníci potkají vždy alespoň jednou měsíčně. Úvodní část byla věnována možnostem získání potřebné kvalifikace a dalšího vzdělávání, následovat budou odborné prezentace z neurologie, radiodiagnostiky, anesteziologie a resuscitace, porodnictví, fyzioterapie, chirurgie a dalších odborností, návštěvy pracovišť. Do projektu se v letošním roce zapojilo třicet třeťáků ze čtyř středních škol ze Vsetína, Valašského Meziříčí a Valašských Klobouků.

„Přípravě programu se věnují odborníci ze svých oblastí, studenti se setkají i s některými primáři. Na příštím setkání bude hovořit i jeden z nově nastoupených lékařů, a to nejen o svém oboru – neurologii, ale podělí se také o zkušenosti z absolvovaného studia, což je pro mladé lidi, kteří uvažují o uplatnění ve zdravotnictví, určitě hodně zajímavé a důležité,“ vysvětlil náměstek pro personální řízení Ing. Martin Pavlica, MHA. S účastníky Valašského Medik Klubu se organizátoři snaží zůstat v kontaktu i po absolvování programu, zájemci se na organizátory mohou obrátit v otázkách kariérového poradenství, získávají nabídky brigád, stipendií, pracovního uplatnění, bezplatné účasti na vzdělávacích akcích, které pořádá Vsetínská nemocnice.

„Zdravotnické profese jsou velmi žádané, po lékařích, všeobecných sestrách, fyzioterapeutech, radiologických asistentech a dalších odbornících bude velká poptávka i v letech budoucích. Naším cílem je mladé lidi motivovat ke studiu lékařství a dalších zdravotnických oborů, a samozřejmě jim také představit Vsetínskou nemocnici jako stabilního partnera pro budoucí vzdělávání a zaměstnání,“ dodal náměstek pro personální řízení.

V právě zahájeném ročníku Valašského Medik Klubu mají největší početní zastoupení studenti vsetínského gymnázia (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín), kde je o studijní program tradičně velký zájem. „Mám zájem o studium medicíny. Těším se, že se ve Valašském Medik Klubu setkám s odborníky různých profesí, dozvím se více o práci ve zdravotnictví,“ komentovala studentka Kristýna Mačková.

Další fotografie: