Valašský Medik Klub oceňoval již potřetí: Medikem roku je Michaela Kováčová

Velmi pozitivní ohlas mezi středoškoláky si během tří let své existence vydobyl originální vzdělávací projekt Valašského Medik Klubu. Vsetínská nemocnice jeho prostřednictvím nabízí zájemcům o studium lékařství a dalších souvisejících oborů bližší seznámení se zdravotnictvím, prohloubení znalostí nad rámec středoškolských osnov. Díky výborným výsledkům vědomostního testu, závěrečné eseji i velmi dobré účasti se letošním Medikem roku stala Michaela Kováčová ze vsetínského gymnázia.

 „Nejvíce se mi líbila přednáška z gynekologie a porodnictví, ráda bych se tomuto oboru dále věnovala, ale zaujala mě také anesteziologie a resuscitace,“ komentovala Michaela Kováčová, studentka třetího ročníku vsetínského gymnázia (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín). O svém dalším profesním směřování má jasno. „Již před časem jsem se rozhodla, že budu porodní asistentkou, s tím jsem také do Medik Klubu šla, a své rozhodnutí si tady potvrdila. Valašský Medik Klub je fajn projekt, dozvěděla jsem se spoustu nových věcí,“ dodala Michaela, která převzala od náměstka pro personální řízení Vsetínské nemocnice Ing. Martina Pavlici gratulaci i věcný dar. Všichni absolventi získali certifikát o účasti ve vzdělávacím projektu.

Vsetínská nemocnice při přípravě Valašského Medik Klubu spolupracuje se Střední školou Kostka, gymnázii ve Vsetíně, Valašském Meziříčí a Valašských Kloboukách. Projekt je určen studentům třetích ročníků středních škol a o účast je každoročně velký zájem. „Připravena je série přednášek z chirurgie, radiodiagnostiky či gynekologie a porodnictví, nechybí ani hematologie a patologická anatomie, která v letošním roce program uzavírá. Studenti se dozvědí zajímavosti z jednotlivých oborů, informace o moderních trendech, pracoviště si mohou prohlédnout, některé diagnostické metody dokonce i sami otestovat. V letošním roce jsme aktuálně zařadili přednášku z rehabilitace, která může studenty nejen nasměrovat k dalšímu studiu fyzioterapie, ale získané znalosti mohou využít i ve prospěch svého vlastního zdraví,“ informoval Ing. Martin Pavlica.

Studenti podle něj často přicházejí s představami o svém dalším směřování, které je však později v praxi obtížné uplatnit. Důležitou součástí Valašského Medik Klubu je proto také personální poradenství. „Mohou se na nás obrátit i kdykoliv později, ať již se jedná o konzultace v rámci dalšího studia, praxe, stipendií či budoucího zaměstnání. Tradičně studenty zveme k účasti na konferencích, odborných vzdělávacích akcích, kam mohou bezplatně přicházet. Naším cílem je nejen motivovat k práci ve zdravotnictví, ukázat jim důležitost této profese, ale také je informovat o novinkách a poradit jim, pokud je zapotřebí,“ dodal náměstek pro personální řízení.