Vsetínská nemocnice je podle pacientů nejlepší v kraji

 

Vsetínská nemocnice je nejlépe hodnocenou nemocnicí Zlínského kraje. Vyplývá to z výsledků ankety NEMOCNICE ČR 2017, kde získala krajské prvenství, a to jak v kategorii ambulantních, tak i hospitalizovaných pacientů. „Ráda bych poděkovala všem pacientům, kteří dotazník vyplnili a pozitivně Vsetínskou nemocnici hodnotili. Současně však patří obrovské poděkování našim zdravotníkům, dělají svou práci srdcem, proto jsou nejlepší. Je to jejich ocenění,“ komentovala ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková. Vsetínská nemocnice prvenství ve Zlínském kraji obhájila opakovaně: v roce 2016 jsme byli na první příčce v hodnocení hospitalizovanými pacienty, v roce 2014 jsme (stejně jako letos) měli nejlepší hodnocení v obou kategoriích.

Do celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2017 se zapojilo 155 nemocnic z celé České republiky, dotazníky vyplnilo více než 53 tisíc pacientů, z toho 97 procent pomocí tištěného dotazníku a 3 procenta prostřednictvím webové aplikace. „Cílem je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců,“ uvedl za pořadatele ankety Daniel Vavřina, zakladatel organizace HealthCare Institute. V dotaznících pacienti odpovídali například, zda jim byl srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby, zda byli seznámeni s možnými riziky případného lékařského zákroku, zda byla respektována intimita a lidská důstojnost. Hodnotila se i kvalita podávané stravy a další služby.Kvalitě poskytované péče je ve Vsetíně věnována velká pozornost, svědčí o tom i výborné výsledky nedávného recertifikačního auditu ISO 9001:2008, jehož se zúčastnili také externí posuzovatelé ČIA. Aktuálně je Vsetín jedinou nemocnicí Zlínského kraje, která má jak certifikát kvality a bezpečí, tak audit podle ISO normy. Více zde.