• Koronavirus info

Zákaz návštěv trvá, doprovod u porodu možný

Dnes jsme obdrželi nové rozhodnutí Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, které připouští i doprovod otce či jiné osoby u porodu (celkem vzhledem k epidemiologické situaci maximálně jedna osoba), pokud nebyly v posledních 14 dnech před porodem v zemi s vysokým rizikem přenosu nákazy a nemají příznaky respiračního onemocnění (dýchací obtíže, kašel, teplota nad 38 stupňů C).  Zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních Vsetínské nemocnice nadále trvá.


Krajská hygienická stanice Zlínského kraje ve Zlíně jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany veřejného zdraví rozhodla v pátek 13. 3. 2020 o mimořádných opatřeních při vzniku epidemie takto:

Poskytovateli zdravotních služeb se nařizuje zákaz všech návštěv na novorozeneckých a dětských odděleních, na porodnicích včetně doprovodu otců či jiných osob u porodu, kteří se vrátili v posledních 14 dnech ze zemí s vysokým rizikem přenosu nákazy před porodem, a to ve Vsetínské nemocnici, dále v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, Kroměřížské nemocnici a Uherskohradišťské nemocnici.

Více v dokumentu:

KHS_ZK_rozhodnuti_13_3 (pdf)