Cookie Consent by Free Privacy Policy website Zlínský kraj ocenil osobnosti nemocnic - VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s.

Zlínský kraj ocenil osobnosti nemocnic

Výrazné osobnosti nemocnic Zlínského kraje byly v úterý 15. listopadu oceněny ve zlínské Baťově vile. O držitelích ocenění rozhodli sami zaměstnanci nemocnic, kteří měli možnost hlasovat v anketě nazvané Osobnosti nemocnic Zlínského kraje očima kolegyň a kolegů 2022. Za Zlínský kraj přišli oceněným poblahopřát a poděkovat za jejich práci náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová, statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová a radní Zbyněk Fojtíček.

„Nemocnice tvoří v prvé řadě lidé. Je to složitý organismus, kde bez nadsázky platí, že všechny profese, zdravotnické i nezdravotnické, jsou důležité a musíme společně dobře fungovat, aby se mohli zdravotníci věnovat svému poslání, kterým je péče o pacienty. Jsem velmi ráda, že jsme dnes mohli ocenit zaměstnance nemocnic Zlínského kraje, jež ze svých řad vybrali jejich spolupracovníci. Oceňujeme ty, kteří mají respekt svých kolegyň a kolegů, ať se jedná o lékaře, nelékařský personál nebo nezdravotnické profese v nemocnicích. Všem chceme i tímto způsobem poděkovat za jejich práci pro občany Zlínského kraje,“ uvedla náměstkyně Olga Sehnalová.

Každá nemocnice umožnila v rámci ankety všem svým zaměstnancům nominovat do konce letošního září konkrétní osobnosti do kategorií Lékař, Nelékařský zdravotnický pracovník a Nezdravotník. V dalším kole se během října uskutečnilo interní hlasování zaměstnanců. Představenstva nemocnic měla navíc možnost udělit ednu zvláštní cenu pro současné nebo bývalé zaměstnance za mimořádný přínos pro nemocnici.

Vsetínská nemocnice: 

 • LÉKAŘ/LÉKAŘKA – MUDr. Martin Janáč, lékař gynekologicko-porodnického oddělení, zástupce primáře
 • NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE – Bc. Bohdana Bambuchová, vrchní sestra interního spojeného lůžkového fondu
 • NEZDRAVOTNICKÉ PROFESE – Mgr. Ing. Eva Kurtinová, vedoucí personálního oddělení
 • ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSTAVENSTVA za mimořádný přínos pro nemocnici – MUDr. Jana Slováčková, lékařka dětského oddělení

Text a foto Zlínský kraj

Ocenění z dalších nemocnic Zlínského kraje:

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně

 • LÉKAŘ/LÉKAŘKA – Pavel Ulek, lékař na oddělení ORL
 • NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE – Martina Hvozdenská, všeobecná sestra na plicním oddělení
 • NEZDRAVOTNICKÉ PROFESE – Petr Beneš, vedoucí nádvorní čety na oddělení provozní a energetiky
 • ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSTAVENSTVA (za mimořádný přínos pro nemocnici) – Pavel Hruboš, vedoucí oddělení metodiky a ekonomiky zdravotních pojišťoven

Kroměřížská nemocnice

 • LÉKAŘ/LÉKAŘKA – Ivan Pár, primář ORL oddělení
 • NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE – Pavla Drábková, vrchní sestra urologického oddělení
 • NEZDRAVOTNICKÉ PROFESE – Radek Večerka, vedoucí IT oddělení
 • ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSTAVENSTVA (za mimořádný přínos pro nemocnici) – Alois Ohlídal, dlouholetý lékař gynekologicko-porodnického oddělení

Uherskohradišťská nemocnice

 • LÉKAŘ/LÉKAŘKA – Arnošt Sobol, primář plicního oddělení
 • NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE – Ondřej Kozelek, praktická sestra traumatologické ambulance
 • NEZDRAVOTNICKÉ PROFESE – Pavlína Gašparovičová, administrativní pracovnice v odboru spisové služby
 • ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSTAVENSTVA (za mimořádný přínos pro nemocnici) – Pavla Sokolíčková, vedoucí laborantka nukleární medicíny