Koronavirus

Zřídili jsme infolinku pro vaše dotazy v návaznosti na aktuálně poskytovanou péči:  +420 737 241 998.


 • V návaznosti na přijetí vládních krizových opatření  Vsetínská nemocnice s okamžitou platností ruší všechny plánované operace a preventivní a plánovaná ambulantní ošetření.
 • zákaz vjezdu do areálu Vsetínské nemocnice s výjimkou vozidel zaměstnanců, dopravy rodiček, imobilních pacientů, držitelů průkazu TP a ZTP.

Velmi prosíme o vaši součinnost:

„V souvislosti s rozšiřující se nákazou virem COVID – 19 jsme nuceni i v naší Vsetínské nemocnici přijímat opatření, která omezí obvyklý komfort nás všech. Věřte, že opatření činíme pouze s cílem maximálně omezit šíření nákazy, jak mezi pacienty, tak mezi zdravotníky. Především zdravotníky nyní musíme před nákazou ochránit, aby v případě většího počtu nemocných byli připraveni zajišťovat péči nejen o ty, kteří budou nakažení koronavirem, ale také o všechny ostatní pacienty, kteří budou v tomto období v ohrožení zdraví či života. Velmi prosím o vaši součinnost, protože tuto pandemii můžeme zvládnout jedině v případě odpovědné a bezvýhradné spolupráce všech a v případě respektování pokynů, které vám zdravotníci a další zaměstnanci nemocnice dají. Sledujete, prosím, průběžně internetové stránky nemocnice a její facebookový profil, zde budeme průběžně zveřejňovat všechna opatření a pokyny pro pacienty,“ uvedla ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková.


Nejčastější tel. kontakty:

 • spojovatelka, vrátnice Vsetínské nemocnice: 571 818 111
 • recepce ambulancí nového interního pavilonu: 571 818 250
 • chirurgická ambulance: 571 818 430
 • recepce rehabilitačního oddělení: 571 818 624
 • gynekologicko-porodnické oddělení – ambulance: 571 818 554, 547

!!!!! V případě, že jste pozitivní COVID – 19 či jste v karanténě a potřebujete akutní ošetření/vyšetření, volejte předem do ambulance !!!!!


Odpovědi na nejčastější dotazy (denně aktualizováno):

 • Budeme ošetřeni na zubní pohotovosti? 
  Zubní lékařská pohotovostní služba má ordinační dobu pouze v sobotu, neděli a o svátcích, a to od 8.00 do 12.00 hodin. Nachází se v přízemí polikliniky, vstup samostatným vchodem z přístupové terasy. Tel. 571 818 581. V současné epidemiologické situaci ošetřuje jen nejakutnější případy (trhání a podobně). Lékaři prosí občany v karanténě, s respiračním onemocněním, cestovatelskou anamnézou, aby do prostor zubní pohotovosti vůbec nevstupovali. A využili informačních linek 1212, případně 112.
 • V jakém režimu funguje ortopedické oddělení? 
  Ortopedická ambulance v přízemí chirurgického pavilonu je mimo provoz. Neodkladné případy (končetinové úrazy, kontroly a podobně) ošetřují ortopedi v chirurgické ambulanci ve druhém patře pavilonu B (pavilon chirurgických oborů) v běžné pracovní době. Ortopedická lůžka jsou v rámci chirurgického oddělení – stanice B v prvním patře. Původní telefonní klapky jsou v platnosti.
 • Pracuje chirurgická ambulance a lůžková část?
  ANO. Chirurgie pracuje na dvou lůžkových stanicích. Funguje i chirurgická ambulance a jednotka intenzivní péče. Chirurgie přijímá akutní pacienty, plánovaná operativa zůstává na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví zrušena. V rámci spolupráce nemocnic ZK v době pandemie bude vsetínská chirurgie zajišťovat i určitou část operací pacientů s nádorovým onemocněním z ostatních regionů Zlínského kraje.
 • V jakém režimu fungují odběry na oddělení klinické biochemie? 
  Odběry na oddělení klinické biochemie a hematologie se provádí jen v akutních záležitostech. Jestliže pacient již obdržel žádanku k odběru krve od svého lékaře  z důvodu pravidelné kontroly zdravotního stavu, doporučujeme telefonicky kontaktovat lékaře a domluvit se na změně termínu odběru.
 • Obávám se, že jsem mohl/mohla být v kontaktu s lékařkou chirurgického oddělení, která byla pozitivně testována na koronavir. Co mám dělat? 
  Seznam všech zaměstnanců a pacientů, s nimiž přišla paní doktorka do kontaktu, jsme předali Krajské hygienické stanici Zlínského kraje, která osoby, u nichž by připadala v úvahu případná epidemiologická opatření, kontaktovala. Lékařům a sestrám, u nichž by připadal přenos v úvahu, byla nařízena karanténa. Nařízené odběry byly negativní. Informace v tiskové zprávě zde. Další informace k vývoji situace: zde.
 • Byl jsem objednán na zákrok. Bude mne informovat někdo, že byl zrušen? Jak dále postupovat?
  Pokud máme telefonický kontakt, bude Vás konkrétní oddělení kontaktovat a informovat o dalším postupu. Vyčkejte, prosím, aktuálně obvoláváme objednané na zákroky. Oddělení se s Vámi domluví na dalším postupu.
 • Jak je to aktuálně s návštěvami ve Vsetínské nemocnici?
  Aktuálně (v návaznosti na rozhodnutí Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně) je zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních Vsetínské nemocnice. Do areálu nebudete vpuštěni. Prosíme, nenoste svým příbuzným ani potraviny či jiné balíčky.
 • Jak je to s otcem u porodu?
  NE. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 18. března 2020 Mimořádné opatření, v něm mimo jiné zakazuje přítomnost otců a dalších doprovázejících osob při porodech. Jde o další z opatření, které mají přispět k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem. Nemocnice zřizované Zlínským krajem obsah Mimořádného opatření s okamžitou platností zavádí do praxe.
 • Byla jsem k vám objednána na gynekologické vyšetření. Mám přijít?
  V případě naplánovaných vyšetření byly pacientky obtelefonovány (máme-li kontakt) a vyšetření zrušeno či přeloženo. Akutní zdravotní problémy u pacientek řeší gynekologicko-porodnické oddělení stále (krvácení, bolesti a podobně). Probíhají i těhotenské kontroly. Samozřejmě porody také. Pokud máte jakékoliv dotazy, volejte na ambulanci, telefon 571 818 554, 547.
 • Funguje EEG nebo EMG?
  Plánované výkony v EEG, EMG laboratoři zrušeny, dále zrušena plánovaná vyšetření v kardio ambulanci, ECHO, předoperační vyšetření (ve spolupráci s operatérem je dohodnuto, zda se výkon uskuteční či nikoliv). Pacienti naplánování k endoskopickým výkonům byli telefonicky obvoláni a vyšetření zrušeno. Termíny nových vyšetření budou dány dle situace.
 • Konají se odběry od dobrovolných dárců? 
  ANO. Darovat krev je však aktuálně možné nejdříve 28 dní po návratu ze zemí s výskytem koronaviru, případně od kontaktu s rizikovou osobou (návrat z ciziny, onemocnění), a rovněž nejméně 28 dní po vyléčení respiračního onemocnění.  Informace na kontaktním telefonním čísle 571 818 605. Vstupují v platnost i další omezení. Aktuálně odebíráme jen krev od dobrovolných dárců Rh negativních krevních skupin. Pro termín dne 1. dubna 2020 navíc i od dárců s krevní skupinou 0+. Podrobnosti na stránkách oddělení zde.
 • Jak je to s dárcovstvím plazmy? 
  NE. Vsetínská nemocnice aktuálně ruší nejbližší naplánované termíny odběrů plazmy od dobrovolných dárců. Přihlášené obvoláváme, pokud máme kontakty. Informace, přeobjednávání, nové termíny na kontaktním telefonním čísle 571 818 605.
 • Jak je to s provozem rehabilitačního oddělení? 
  • Rušíme provoz elektroléčby, včetně  aplikace Reboxu do odvolání.
  • Výrazně bolestivé stavy lze ošetřit kineziotapováním
  • Aplikace magnetoterapie – do odvolání zrušena.
  • Léčebná tělesná výchova (LTV) –  pouze  pro vybrané akutní a těžké stavy (informace  na telefonu 571 818 624 nebo sledujte stránky rehabilitačního  oddělení)
  • Je omezen příjem nových pacientů neakutních, přednost mají parézy, operativně řešené  poranění šlach a podobně.
  • Akutní stavy – blokády páteře možno ošetřit po předchozí telefonické domluvě. Např. McKenzie – technika, po instruktáži se pacient cvičí sám doma, krční límec, kineziotap
 • Koná se cvičení pro těhotné, kurzy předporodní přípravy, cvičení pro veřejnost (děti, dospělí v tělocvičně v pavilonu G)?
  NE. Všechna tato cvičení a kurzy jsou do odvolání zrušeny.
 • Jak je to s vyšetřením dětských kyčlí na ortopedii?
  NE. Do odvolání zrušeno, děkujeme za pochopení.
 • Jak je to s možností občerstvení uvnitř areálu?
  Bistro v hlavním areálu Vsetínské nemocnice je pro veřejnost zavřeno. K dispozici je pouze zaměstnancům Vsetínské nemocnice. Pacienti mohou využít nápojové automaty v jednotlivých pavilonech. V objektu H (nový interní pavilon) a B (budova chirurgických oborů) je i potravinový automat s nabídkou sladkostí a základního občerstvení. Zaměstnanci mají k dispozici stravování v zaměstnanecké jídelně.
 • Konají se bohoslužby v nemocniční kapli sv. Růženy? 
  NE. Bohoslužby v nemocniční kapli sv. Růženy se v návaznosti na krizová opatření nekonají. Hospitalizovaní mohou využít služeb nemocničních kaplanů.

Základní informace o koronaviru, výskytu a opatřeních:

 • Ucelené informace včetně aktuálního výskytu najdete na specializovaném webu Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/
 • Informace o výskytu onemocnění, opatřeních ve Zlínském kraje na webu Krajské hygienické stanice ZK : http://www.khszlin.cz/.  Infolinka: 724 221 953 a 577 006 759 nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hodin, e-mailem: covid19@khszlin.cz.